“וזכות זו תעמוד להם לימי הדין הבעל”ט” “דורות ישרים מבורכים”: גדולי ישראל יעתירו בערב ראש השנה על שמות התורמים והמאמצים ילד ב’קרן ההסעות’ מתוך “ספר הנחת”

הספר המיוחד יונח בערב ראש השנה הללו על שולחנם של מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א אשר יעמדו ויעתירו ממנו בעד התורמים שיזכו בשנה טובה ומתוקה ולנחת יהודי מכל יוצ"ח * ...

“התחולל מאבק אדיר על כל הסעה” – מנהלי “קרן ההסעות” מספרים על המאמצים להפעיל את מערך ההסעות הארצי בצל יוקר המחיה

בסימן של תנופה והתרחבות: למעלה מ-20,000 ילדי קירוב יצאו בשבוע שעבר מכ-260 ישובים בפריפריה ב-1600 קווי "קרן ההסעות" ל -127 בתי ספר תורניים הפזורים ברחבי הארץ * מנהלי מערך ההסעות:...

היערכות רבה ב”קרן ההסעות” לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה – מרנן ורבנן גדולי הדור שליט”א בקריאה קדושה: “להיות ממצילי נפשות בישראל”

חיבה יתירה נודעה למרן הגרי"ג זצוק"ל לילדי הקירוב של "קרן ההסעות" אשר ראה בהצלתם הרוחנית משימה קדושה וראשונה במעלה...

בראשות מרן הגה”צ רבי שמעון גלאי שליט”א בערב חג מתן תורה: “יזכו לנחת מכל יוצ”ח”: מעמד תפילה מרגש של מאות ילדי הקירוב על ציונו של השל”ה הק’ עבור התורמים והמאמצים ב”קרן ההסעות”

"כי לא תשכח מפי זרעו": אלפי ילדי הקירוב של "קרן ההסעות" ישתתפו באירועי ל"ג בעומר בבתי הספר התורניים...

במעמד גדולי ישראל שליט”א מנהלים ומחנכים: כינוס מרומם לסיום כתיבת ‘חבורות’ ע”י מאות תלמידי ישיבות קטנות בוגרי “קרן ההסעות”

מאות חונכי מערך הכוונה וטיפול המשך שע”י קרן ההסעות: האב הנרגש: “פעם ראשונה במשפחה שיש לנו בן בישיבה, וכשראיתי איך הוא כותב חידושי תורה קניתי קלסר כמו שלו והתחלת...

“לראשונה בנינו סוכה בבית”: עשרות אלפי ילדי “קרן ההסעות” שבו בשמחה ללימודיהם בבתי הספר התורניים | חשון תשפ”ג

בצל המערכה הגדולה על עתיד היהדות והחינוך הטהור בארה”ק “לראשונה בנינו סוכה בבית”: עשרות אלפי ילדי “קרן ההסעות” שבו בשמחה ללימודיהם בבתי הספר התורניים ר...