"פיקוח נפש רוחני": הדים רבים לקריאת מרנן גדולי הדור שליט"א לאמץ ילד ב"קרן ההסעות" | אלול תשפ"ב

"פיקוח נפש רוחני": הדים רבים לקריאת מרנן גדולי הדור שליט"א לאמץ ילד ב"קרן ההסעות" ולהצילו מחינוך כפרני רח"ל מתוך חרדה כנה לעתידם הרוחני של ילדי ישראל ה...