התרגשות רבה ב’שבת מחנה’ לתלמידות הקירוב של ביה”ס ‘שובו’ ו”קרן ההסעות” | אדר א’ תשפ”ב

התרגשות רבה ב’שבת מחנה’ לתלמידות הקירוב של ביה”ס ‘שובו’ ו”קרן ההסעות”: “כיתה שלמה קיבלה על עצמה לראשונה שמירת שבת כהלכתה!” תלמידות בית הספר ...

הורים לתלמידי הקירוב בישיבות הקדושות מספרים על הפעילות המסורה של חונכי “קרן ההסעות” | אדר א’ תשפ”ב

הורים לתלמידי הקירוב בישיבות הקדושות מספרים על הפעילות המסורה של חונכי “קרן ההסעות”: “אני מרגיש שיש לילד שלי ‘אבא’ נוסף המלווה אותו לאורך כל הדרך” ל...