הורים לתלמידי הקירוב בישיבות הקדושות מספרים על הפעילות המסורה של חונכי "קרן ההסעות" | אדר א' תשפ"ב

הורים לתלמידי הקירוב בישיבות הקדושות מספרים על הפעילות המסורה של חונכי "קרן ההסעות": "אני מרגיש שיש לילד שלי 'אבא' נוסף המלווה אותו לאורך כל הדרך" לקראת סיו...