חבר מועצגה״ת בארה״ב מרן הגאון הגדול רבי אהרון פלדמן שליט״א בביקור רב רושם בכיתות תלמידי ״קרן ההסעות״ בתל אביב

ביקורו המרשים של מרן ראש הישיבה שליט"א התקיים בבתי הספר התורניים ׳יחד׳ ו׳יסודי התורה׳ בתל אביב אליו התלווה הגה״צ רבי חזקיהו משקובסקי שליט״א המנהל הרוחני של ״קרן ההס...