"לראשונה בנינו סוכה בבית": עשרות אלפי ילדי "קרן ההסעות" שבו בשמחה ללימודיהם בבתי הספר התורניים | חשון תשפ"ג

בצל המערכה הגדולה על עתיד היהדות והחינוך הטהור בארה"ק "לראשונה בנינו סוכה בבית": עשרות אלפי ילדי "קרן ההסעות" שבו בשמחה ללימודיהם בבתי הספר התורניים רבי...