היערכות רבה ב"קרן ההסעות" לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה – מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א בקריאה קדושה: "להיות ממצילי נפשות בישראל"

חיבה יתירה נודעה למרן הגרי"ג זצוק"ל לילדי הקירוב של "קרן ההסעות" אשר ראה בהצלתם הרוחנית משימה קדושה וראשונה במעלה...