תפילה זכה בוקעת רקיעים: גדולי ישראל שליט"א יעתירו בעשי"ת יחד עם ילדי תשב"ר על שמות התורמים והמאמצים ילד ב'קרן ההסעות'

גדולי ישראל מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א ומרן הגה"צ רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א יצאו בערב יום הכיפורים לערי השדה, למעמד תפילה מרומם יחד עם ילדי 'קרן ההסעות' הטהו...

"וזכות זו תעמוד להם לימי הדין הבעל"ט" "דורות ישרים מבורכים": גדולי ישראל יעתירו בערב ראש השנה על שמות התורמים והמאמצים ילד ב'קרן ההסעות' מתוך "ספר הנחת"

הספר המיוחד יונח בערב ראש השנה הללו על שולחנם של מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א אשר יעמדו ויעתירו ממנו בעד התורמים שיזכו בשנה טובה ומתוקה ולנחת יהודי מכל יוצ"ח * ...

"התחולל מאבק אדיר על כל הסעה" – מנהלי "קרן ההסעות" מספרים על המאמצים להפעיל את מערך ההסעות הארצי בצל יוקר המחיה

בסימן של תנופה והתרחבות: למעלה מ-20,000 ילדי קירוב יצאו בשבוע שעבר מכ-260 ישובים בפריפריה ב-1600 קווי "קרן ההסעות" ל -127 בתי ספר תורניים הפזורים ברחבי הארץ * מנהלי מערך ההסעות:...