קרן ההסעות https://kerenh.org.il קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי Tue, 30 May 2023 09:07:35 +0000 he-IL hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.6.11 https://kerenh.org.il/wp-content/uploads/2020/10/cropped-לוגו-32x32.png קרן ההסעות https://kerenh.org.il 32 32 בראשות מרן הגה”צ רבי שמעון גלאי שליט”א בערב חג מתן תורה: “יזכו לנחת מכל יוצ”ח”: מעמד תפילה מרגש של מאות ילדי הקירוב על ציונו של השל”ה הק’ עבור התורמים והמאמצים ב”קרן ההסעות” https://kerenh.org.il/2023/05/30/%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%9f-%d7%94%d7%92%d7%94%d7%a6-%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%92%d7%9c%d7%90%d7%99-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%90-%d7%91/ https://kerenh.org.il/2023/05/30/%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%9f-%d7%94%d7%92%d7%94%d7%a6-%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%92%d7%9c%d7%90%d7%99-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%90-%d7%91/#respond Tue, 30 May 2023 09:04:55 +0000 https://kerenh.org.il/?p=32216 "כי לא תשכח מפי זרעו": אלפי ילדי הקירוב של "קרן ההסעות" ישתתפו באירועי ל"ג בעומר בבתי הספר התורניים

הפוסט בראשות מרן הגה”צ רבי שמעון גלאי שליט”א בערב חג מתן תורה: “יזכו לנחת מכל יוצ”ח”: מעמד תפילה מרגש של מאות ילדי הקירוב על ציונו של השל”ה הק’ עבור התורמים והמאמצים ב”קרן ההסעות” הופיע לראשונה ב-קרן ההסעות.

]]>

בראשות מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א בערב חג מתן תורה:

"יזכו לנחת מכל יוצ"ח": מעמד תפילה מרגש של מאות ילדי הקירוב על ציונו של השל"ה הק' עבור התורמים והמאמצים ב"קרן ההסעות"

מאות ילדי התשב”ר שזכו לחינוך תורני ע”י “קרן ההסעות” הגיעו בערב חג השבועות למעמד ‘תפילת השל”ה” על ציונו הק’ בטבריה, בראשות מרן הגה”צ רבי שמעון גלאי שליט”א והמשגיח הגר”ח מישקובסקי שליט”א * לאחר התפילה המרוממת העתיר מרן הגר”ש גלאי על התורמים: “בזכות הגדולה שהם עוזרים ומסייעים לקרן ההסעות כדי שיוכלו להשיב ולקרב את ילדי ישראל לאבינו שבשמים, יזכו כולם לרוב נחת מיוצ”ח, לבריאות, לזיווגים הגונים, לזש”ק, לפרנסה טובה בכבוד, ולכל הישועות”

“כמה נחת רוח זה גורם לבורא עולם”. מעמד תפילת השל”ה של ילדי קרן ההסעות בראשות מרן הגה”צ רבי שמעון גלאי שליט”א בטבריה.

הבל פיהם של תשב”ר: בערב חג מתן תורה ובעיצומם של שלושת ימי הגבלה, הגיעו מאות ילדי הקירוב של “קרן ההסעות” אל ציונו של השל”ה הקדוש בטבריה, למעמד ‘תפילת השל”ה’ הנהוגה להיאמר בער”ח סיוון כסגולה לחינוך הבנים, ולשאת תפילה להצלחת התורמים והמאמצים, שבזכותם הם זוכים לחינוך תורני. 

המעמד המרגש נערך בראשות מרן הגה”צ רבי שמעון גלאי שליט”א, אשר טרח והגיע מבני ברק במיוחד לתפילה נשגבה זו, וכן במעמד המשגיח הגר”ח מישקובסקי שליט”א מרבני קרן ההסעות. התרגשות רבה אחזה במאות התלמידים המתחנכים בבתי הספר של “החינוך העצמאי” להסתופף בצילם של גדולי ישראל ולהתפלל עמם את התפילה המיוחדת על הציון הקדוש. 

“ילדים יקרים ואהובים”, אמר המשגיח הגר”ח משקובסקי שליט”א לפני מעמד התפילה, “הגה”צ רבי שמעון גלאי שליט”א ואנוכי הקטן, שנינו זכינו להתחנך בבית הספר של החינוך העצמאי בחיפה. חיפה היתה עיר של שממה רוחנית ובית הספר הזה היה קרן אורה, ומשם צמחנו ברוך ה’ והיום כל עם ישראל מגיע אל הגה”צ שליט”א לקבל את עצתו וברכתו. בתי הספר התורניים של החינוך העצמאי, המפיצים אורה בכל מקום ברחבי הארץ, עם אהבת התורה ויראת השמים הטהורה של ילדי ישראל, הם אלו שמאירים את העולם כולו ויושביו. 

“ויש לנו שותפים נאמנים למפעל הזה”, המשיך הגה”צ המשגיח שליט”א, “ובלי אותם ידידים של הארגון ‘קרן ההסעות’ שבזכותו הילדים הללו יכולים להגיע לחינוך התורני לא היינו יכולים לפעול, ולכן כל עם ישראל חייב להם תודה. באנו היום להתפלל לא רק עליהם אלא על אנשים רבים בעם ישראל הזקוקים לישועה ונחת מהילדים. ותפילה זו שבאה מכם, הבל פיהם של תשב”ר שהוא חשוב יותר מתפילת האמוראים הקדושים, כאן בציונו של השל”ה הקדוש עם תפילת השל”ה הקדוש, בוודאי שמחוללת ישועות רבות”. 

מרן הגה”צ רבי שמעון גלאי שליט”א אמר לפני התלמידים: “דעו לכם שהקב”ה מחכה לכל ילד וילד. בשעת מתן תורה, היו שם הרבה גדולים מעם ישראל כמו משה רבנו ואהרון הכהן, וכתוב במדרש שאם אחד מישראל חסד – הקב”ה לא נותן תורה. כל ילד מקרן ההסעות שנמצא כאן, וכל יהודי, הקב”ה שלח אותו לעולם כדי להרבות את אור התורה ואור המצוות, ונזכה בעז”ה לקבלת התורה”. 

לאחר מכן אמרו התלמידים יחד עם גדולי ישראל פרקי תהילים ואת תפילת השל”ה בהשתפכות הנפש ובהתעוררות רבה. היה זה מחזה מרגש עד מאד, לראות עשרות תלמידים מהכיתות הגבוהות הזועקים את מילות התפילה מקירות ליבם ולאחר מכן משתטחים על ציונו של השל”ה הקדוש, ומבקשים בבכי ותמרורים סיעתא דישמיא להמשיך ללכת בדרך התורה והיראה, ולהצליח בלימודיהם בישיבות הקדושות. 

בסיומה של התפילה הנשגבה, ערך מרן הגה”צ רבי שמעון גלאי שליט”א תפילת ‘מי שברך’ על כל התורמים והמאמצים ילד בקרן ההסעות, “ובזכות הגדולה שהם עוזרים ומסייעים לקרן ההסעות כדי שיוכלו להשיב ולקרב את ילדי ישראל לאבינו שבשמים, כמה נחת רוח זה גורם לבורא עולם, שיזכו כולם לרוב נחת מיוצ”ח, לבריאות, לסיעתא דישמיא, לזיווגים הגונים, לזש”ק, לפרנסה טובה בכבוד, ולכל הישועות, בתוך שאר אחינו בני ישראל ונאמר אמן”. 

יצוין, כי בימים אלה הופצה חוברת מיוחדת “הדרך לנחת”, פרי עטו של הסופר משה גוטמן, ובה עשרות עדויות אישיות של הורים נרגשים, המספרים על ישועות גדולות שראו בחינוך ילדיהם לאחר שאימצו ילד ב”קרן ההסעות”. מתוך עדויות אלו ועוד רבות אחרות, ניתן לחזות בחוש את התממשות ברכתם של גדולי הדור, בייחוד בתחום הנחת מהילדים. רבים מהילדים שהתקשו בלימודים החלו להתקדם ולגדול לתפארת לשמחת הוריהם. 

גדולי הדור שבים מבהירים כל העת, כי ילדי קרן ההסעות אלו נחשבים ל”ילדי הקב”ה”, ומי שנושא בעול ונעשה שותף עם הקב”ה לחינוכם, בוודאי הקב”ה ימלא את משאלותיו לנחת יהודי מצאצאיו שלו.

הפוסט בראשות מרן הגה”צ רבי שמעון גלאי שליט”א בערב חג מתן תורה: “יזכו לנחת מכל יוצ”ח”: מעמד תפילה מרגש של מאות ילדי הקירוב על ציונו של השל”ה הק’ עבור התורמים והמאמצים ב”קרן ההסעות” הופיע לראשונה ב-קרן ההסעות.

]]>
https://kerenh.org.il/2023/05/30/%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%9f-%d7%94%d7%92%d7%94%d7%a6-%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%92%d7%9c%d7%90%d7%99-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%90-%d7%91/feed/ 0
צידה לדרך – עלון 136 https://kerenh.org.il/2023/05/28/%d7%a6%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9f-136/ https://kerenh.org.il/2023/05/28/%d7%a6%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9f-136/#respond Sun, 28 May 2023 07:07:11 +0000 https://kerenh.org.il/?p=32139 להורדת העלון

הפוסט צידה לדרך – עלון 136 הופיע לראשונה ב-קרן ההסעות.

]]>

צידה לדרך – עלון 136

צידה לדרך – עלון 136

הפוסט צידה לדרך – עלון 136 הופיע לראשונה ב-קרן ההסעות.

]]>
https://kerenh.org.il/2023/05/28/%d7%a6%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9f-136/feed/ 0
הדרך לנחת https://kerenh.org.il/2023/05/18/%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%9c%d7%a0%d7%97%d7%aa-2/ https://kerenh.org.il/2023/05/18/%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%9c%d7%a0%d7%97%d7%aa-2/#respond Thu, 18 May 2023 08:05:43 +0000 https://kerenh.org.il/?p=32071 להורדת החוברת

הפוסט הדרך לנחת הופיע לראשונה ב-קרן ההסעות.

]]>

הדרך לנחת

הדרך לנחת

הפוסט הדרך לנחת הופיע לראשונה ב-קרן ההסעות.

]]>
https://kerenh.org.il/2023/05/18/%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%9c%d7%a0%d7%97%d7%aa-2/feed/ 0
צידה לדרך – עלון 135 https://kerenh.org.il/2023/05/18/%d7%a6%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9f-135/ https://kerenh.org.il/2023/05/18/%d7%a6%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9f-135/#respond Thu, 18 May 2023 06:16:42 +0000 https://kerenh.org.il/?p=32053 להורדת העלון

הפוסט צידה לדרך – עלון 135 הופיע לראשונה ב-קרן ההסעות.

]]>

צידה לדרך – עלון 135

צידה לדרך – עלון 135

הפוסט צידה לדרך – עלון 135 הופיע לראשונה ב-קרן ההסעות.

]]>
https://kerenh.org.il/2023/05/18/%d7%a6%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9f-135/feed/ 0
צידה לדרך – עלון 134 https://kerenh.org.il/2023/05/10/%d7%a6%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9f-134/ https://kerenh.org.il/2023/05/10/%d7%a6%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9f-134/#respond Wed, 10 May 2023 09:01:41 +0000 https://kerenh.org.il/?p=31995 להורדת העלון

הפוסט צידה לדרך – עלון 134 הופיע לראשונה ב-קרן ההסעות.

]]>

צידה לדרך – עלון 134

צידה לדרך – עלון 134

הפוסט צידה לדרך – עלון 134 הופיע לראשונה ב-קרן ההסעות.

]]>
https://kerenh.org.il/2023/05/10/%d7%a6%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9f-134/feed/ 0
אירועי ל”ג בעומר “כי לא תשכח מפי זרעו”: אלפי ילדי הקירוב של “קרן ההסעות” ישתתפו באירועי ל”ג בעומר בבתי הספר התורניים https://kerenh.org.il/2023/05/09/%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%9e%d7%93-%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%90-%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%97%d7%a0%d7%9b%d7%99-2/ https://kerenh.org.il/2023/05/09/%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%9e%d7%93-%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%90-%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%97%d7%a0%d7%9b%d7%99-2/#respond Tue, 09 May 2023 12:12:29 +0000 https://kerenh.org.il/?p=31966 "כי לא תשכח מפי זרעו": אלפי ילדי הקירוב של "קרן ההסעות" ישתתפו באירועי ל"ג בעומר בבתי הספר התורניים

הפוסט אירועי ל”ג בעומר “כי לא תשכח מפי זרעו”: אלפי ילדי הקירוב של “קרן ההסעות” ישתתפו באירועי ל”ג בעומר בבתי הספר התורניים הופיע לראשונה ב-קרן ההסעות.

]]>

"כי לא תשכח מפי זרעו": אלפי ילדי הקירוב של "קרן ההסעות" ישתתפו באירועי ל"ג בעומר בבתי הספר התורניים

הערב, ליל ל”ג בעומר, יגיעו התלמידים עם הוריהם אל בתי הספר לאירוע של שירה וריקודים המסורת, במהלכו הצוות חינוכי יחדיר לילדים את קדושתו של רשב”י כמי שהזריח את אור התורה בעולם * “התלמידים הללו שזכו לחינוך תורני בזכות ‘קרן ההסעות’ הם הדוגמה המוחשית להבטחה האלוקים על נצחיות התורה בעם ישראל”, אומרים בארגון

“התגשמות ההבטחה”. פעילות ל”ג בעומר שנערכה בחצר בית הספר “סיני” ביבנה.

“לימודי ה’ הם לומדים”: התרגשות רבה אוחזת בעשרות אלפי תלמידי הקירוב של “קרן ההסעות” לקראת אירועי ל”ג בעומר שיתקיימו הערב בבתי הספר התורניים שע”י ‘החינוך העצמאי’. מדובר בתלמידי הפריפריה המגיעים מבתים שאינם שומרי תו”מ, חלקם חווים לראשונה את הילולת רשב”י הקדוש עם כל המשמעויות התורניות והרוחניות שלו. 

יצוין, כי ההכנות לל”ג בעומר החלו זה מכבר, באיסוף קרשים והצבת מדורות בחצר בית הספר. הערב, ליל ל”ג בעומר, יגיעו התלמידים עם הוריהם אל בתי הספר, לאירוע חגיגי של שירה וריקודים כמיטב המסורת, במהלכו הצוות חינוכי יחדיר לילדים את קדושתו של רשב”י כמי שהזריח את אור התורה בעולם והשאיפה לגדול ולצמוח לאורו. כמו כן, חלק גדול מבתי הספר התורניים עורכים את המדורה בשעות הצהרים, כשאירוע כולל חידונים נושאי פרסים ופעילויות שונות וחווייתיות, במהלכם הילדים לומדים לעומק את חייו ומורשתו של התנא הקדוש. 

“ל”ג בעומר הוא אחד האירועים החינוכיים המשמעותיים ביותר” אומרים חונכי “קרן ההסעות” המתלווים לתלמידים באירועים אלו, “חלקם שומעים לראשונה על הקדושה והעוצמה של התנא האלקי רשב”י זיע”א כמי שהמשיך את תורתו של רבו, רבי עקיבא, לאחר פטירת 24 אלף תלמידיו, והוא הסמל של ההבטחה האלוקית להמשך קיום התורה בעם ישראל – ‘כי לא תישכח פי זרעו’. הם מבינים שהם בעצמם הדוגמה המוחשית לכך, שהמהפך הרוחני שהתחולל בחייהם כשעברו מבתי ספר חילוניים לתורניים וזוכים מידי יום לחיי תורה, זו התגשמות אותה הבטחה לנצחיות התורה בעם ישראל”. 

וכך, לצד מדורת ל”ג בעומר הבוערת בעוז לזכרו של רבי שמעון בר יוחאי, חווים אלפי תלמידי הקירוב במוחשיות את האור הנצחי של התורה, ואת השמחה העצומה של המתקרבים והאוחזים בה. הם זוכים לכך בזכות מערך ההסעות של “קרן ההסעות” המסיע מידי בוקר למעלה מ-20,000 תלמידים המגיעים מכ-300 יישובים ברחבי הארץ, אל בתי 122 בתי הספר של “החינוך העצמאי”. המערך המורכב כולל הפעלת למעלה מ-1200 קווי הסעות במסלולים שונים, חלקם מישובים מבודדים ומרוחקים, כדי לסייע לתלמידים לקבל חינוך יהודי טהור.

גם ביום קדוש זה, אשר רבים נוהגים לערוך בו ‘חלאק’ה’ לבניהם שהגיעו לגיל 3 על ציונו של רשב”י במירון, ולהביע בכך את הכמיהה שהבן יגדל לתורה ולמצוות בדרכו של התנא הקדוש, חובתנו לזכור שישנם עדיין אלפי ילדים בפריפריה שלא זכו לחינוך תורני ואינם יודעים אפילו ‘שמע ישראל’, זאת בשל היעדר הסעה מסודרת מיישובם המרוחק לבתי הספר התורניים. בימים אלה, רבים נענים לקריאת גדולי ישראל שליט”א ומאמצים ילד “בקרן ההסעות” ובכך זוכים להבטחה לזכות לנחת יהודי מכל יוצ”ח.

הפוסט אירועי ל”ג בעומר “כי לא תשכח מפי זרעו”: אלפי ילדי הקירוב של “קרן ההסעות” ישתתפו באירועי ל”ג בעומר בבתי הספר התורניים הופיע לראשונה ב-קרן ההסעות.

]]>
https://kerenh.org.il/2023/05/09/%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%9e%d7%93-%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%90-%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%97%d7%a0%d7%9b%d7%99-2/feed/ 0
צידה לדרך – עלון 133 https://kerenh.org.il/2023/05/03/%d7%a6%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9f-133/ https://kerenh.org.il/2023/05/03/%d7%a6%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9f-133/#respond Wed, 03 May 2023 09:19:23 +0000 https://kerenh.org.il/?p=31939 להורדת העלון

הפוסט צידה לדרך – עלון 133 הופיע לראשונה ב-קרן ההסעות.

]]>

צידה לדרך – עלון 133

צידה לדרך – עלון 133

הפוסט צידה לדרך – עלון 133 הופיע לראשונה ב-קרן ההסעות.

]]>
https://kerenh.org.il/2023/05/03/%d7%a6%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9f-133/feed/ 0
צידה לדרך – עלון 132 https://kerenh.org.il/2023/04/30/%d7%a6%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9f-132/ https://kerenh.org.il/2023/04/30/%d7%a6%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9f-132/#respond Sun, 30 Apr 2023 13:28:40 +0000 https://kerenh.org.il/?p=31913 להורדת העלון

הפוסט צידה לדרך – עלון 132 הופיע לראשונה ב-קרן ההסעות.

]]>

צידה לדרך – עלון 132

צידה לדרך – עלון 132

הפוסט צידה לדרך – עלון 132 הופיע לראשונה ב-קרן ההסעות.

]]>
https://kerenh.org.il/2023/04/30/%d7%a6%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9f-132/feed/ 0
צידה לדרך – עלון 131 https://kerenh.org.il/2023/04/30/%d7%a6%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9f-131/ https://kerenh.org.il/2023/04/30/%d7%a6%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9f-131/#respond Sun, 30 Apr 2023 08:32:51 +0000 https://kerenh.org.il/?p=31903 להורדת העלון

הפוסט צידה לדרך – עלון 131 הופיע לראשונה ב-קרן ההסעות.

]]>

צידה לדרך – עלון 131

צידה לדרך – עלון 131

הפוסט צידה לדרך – עלון 131 הופיע לראשונה ב-קרן ההסעות.

]]>
https://kerenh.org.il/2023/04/30/%d7%a6%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9f-131/feed/ 0
טור שבועי הצלה לדורות 10 https://kerenh.org.il/2023/03/28/%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-10/ https://kerenh.org.il/2023/03/28/%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-10/#respond Tue, 28 Mar 2023 10:10:57 +0000 https://kerenh.org.il/?p=31742 הפוסט טור שבועי הצלה לדורות 10 הופיע לראשונה ב-קרן ההסעות.

]]>

טור שבועי הצלה לדורות 10

טור שבועי הצלה לדורות 10

הפוסט טור שבועי הצלה לדורות 10 הופיע לראשונה ב-קרן ההסעות.

]]>
https://kerenh.org.il/2023/03/28/%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-10/feed/ 0