המספרים של קרן ההסעות

0

הסעות ביום

0

ישובים

0

ילדים מוסעים ביום

בואו לצפות בפעילות שלנו ולהתרגש

"אין העולם מתקיים אלא בשביל
הבל תינוקות של בית רבן"

מסלולי התרומה שלנו:

אמץ ילד

הצטרפו לגדולי ישראל ואמצו גם אתם ילד שבזכותכם יגיע יום יום לחינוך תורני ולא לחינוך חילוני ח"ו.
שמות התורמים יועברו לתפילתם וברכתם של גדו"י.

100 ₪ לחודש

תרומה כללית

עזרו לנו להמשיך בפעילות הענפה
ובדאגה לעתידם הרוחני של ילדי הפריפריה.
תרמו כל סכום - והשתתפו בהצלת ילדים מחינוך חילוני

כפי יכולתכם

אופני תרומה נוספים

בכרטיס אשראי 

על ידי יצירת קשר עם המוקד:
1700-50-66-22 / בעמדות 'נדרים פלוס' ו'קהילות'

העברה בנקאית 

בנק הפועלים (12)
סניף 655
מס’ חשבון: 339991

בדואר 

ת.ד. 257 בני ברק

הו"ק בנקאית 

על ידי מילוי טופס הו"ק בלינק זה.

ברכת גדולי ישראל קרן ההסעות

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל

"ודאי מצוה גדולה וחובה ועל כל אחד לעזור בזה"

מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל

"על כן חובה גדולה וזכות גדולה על כאו"א שיבוא לעזרת הדבר הגדול הזה ובשכר זה יזכו לרב נחת מכל יוצ"ח... מדה כנגד מדה"

רבי דוד אבוחצירא שליט"א

"כבוד שמיים, תורה וחסד, שלשתם כלולים במצוות החזקת ילד ב'קרן ההסעות', ומה רב שכרם של התורמים"

כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א

"והנני בזה לברך את כל השותפים והמסייעים שיזכו לרב נחת דקדושה מכל יוצ"ח"

כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א

"ומי שעוזר ומציל ילדיו של המקום... ברכת ה' תהי' עליו לרוות נחת יהודי אמיתי מכל יוצ"ח"

קרן ההסעות תשפ"א

אודות קרן ההסעות

'קרן ההסעות' הוקמה בשנת תשס"ו ע"י גדולי ישראל

מרן רה”י הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק”ל, ומרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק”ל, עבור עשרות אלפי ילדי הפריפריה הלומדים בבתי הספר של ה’קירוב’ שע”י ‘החינוך העצמאי’, ואין באיזורם או ביישובם בית ספר תורני. ילדים אלו, עומדים מול שאלה הרת-גורל לעתידם הרוחני: האם ללמוד בבית ספר חילוני באזור מגוריהם, או לנסוע לבית ספר תורני של ‘החינוך העצמאי’ הנמצא הרחק מביתם?

קרן ההסעות הוקמה, במטרה שלא יהיו ילדים שייאלצו להגיד 'כן' לאפשרות הראשונה, וללכת לבית ספר חילוני, רק בגלל שלהוריהם אין את האפשרות לממן עבורם את ההסעה לביה"ס התורני המרוחק.

נגן וידאו

פעילות הקודש של קרן ההסעות

הפעילות הענפה של הקרן בהסעת הילדים לחינוך תורני, היא קריטית ומצילת נפשות כפשוטו ממש! לולא מערך ההסעות הענק שלוקח ומחזיר הביתה מידי יום אלפי ילדים, רבים מהם היו עלולים חלילה ללכת לחינוך חילוני.

העתיד שלהם תלוי רק בגלגלים שלנו!

יסודות לכל החיים!

ילד שזוכה ללמוד בחינוך תורני בצעירותו, רוכש לעצמו יסודות רוחניים איתנים שילוו אותו כל ימי חייו! מלבד הליווי והתמיכה בשנות הלימודים בביה"ס, הפעילים המסורים שלנו ממשיכים לשמור על קשר חם עם הנערים, מדריכים אותם ודואגים להעניק את התמיכה שמאפשרת להם להמשיך את התנופה הרוחנית גם להמשך חייהם, עד שהם זוכים לבנות בתים נאמנים בישראל.
תמיכה זו, נותנת לנערים כח ומאפשרת להם להמשיך את התנופה הרוחנית גם להמשך חייהם – עד שהם זוכים לבנות בתים נאמנים בישראל.

שינויים גדולים בזכות ילד קטן!

לא ניתן לשער את גודל ההשפעה של ילד אחד קטן, שחוזר הביתה ומספר בעיניים בורקות על ידיעות והלכות חדשות שרכש!

מתיקות התורה, התפילה והמצוות שנכנסים הביתה באצילות יהודית של תינוקות של בית רבן, משפיעים גם על ההורים, האחים והאחיות ומחוללים שינוי מהותי בשמירת שבת, ההקפדה על כשרות וקיום חגי ישראל של המשפחה כולה.

כך משנים את העולם!