מרנן גדולי ישראל קוראים לאמץ את ילדי קרן ההסעות ביודעם את גודל המצווה של הצלת ילדי ישראל | תשרי תשפ"א

"וזה מהדברים החשובים מאוד והמיוחדים שבדורנו" מרנן גדולי ישראל קוראים לאמץ את ילדי קרן ההסעות ביודעם את גודל המצווה של הצלת ילדי ישראל   * מרן ראש ישיבת סלבודקה ה...