במעמד גדולי ישראל שליט"א מנהלים ומחנכים: כינוס מרומם לסיום כתיבת 'חבורות' ע"י מאות תלמידי ישיבות קטנות בוגרי "קרן ההסעות"

מאות חונכי מערך הכוונה וטיפול המשך שע"י קרן ההסעות: האב הנרגש: "פעם ראשונה במשפחה שיש לנו בן בישיבה, וכשראיתי איך הוא כותב חידושי תורה קניתי קלסר כמו שלו והתחלתי ...