רבינו הגדול מרן הגרי"ג שליט"א הקדיש את זכות לימוד ילדי 'קרן ההסעות' לע"נ אביו הגה"ק זצוק"ל | חשון תשפ"ב

ביום השנה: רבינו הגדול מרן הגרי"ג שליט"א הקדיש את זכות לימוד ילדי 'קרן ההסעות' לע"נ אביו הגה"ק זצוק"ל הדים רבים ליוזמת "לזכות נשמת" של רבינו הגדול מרן ...

כך הצליחו תלמידי הישיבות הצעירים לשמור על 'זמן אלול' בהתעלות גדולה | חשון תשפ"ב

חונכי 'קרן ההסעות' מספרים: כך הצליחו תלמידי הישיבות הצעירים לשמור על 'זמן אלול' בהתעלות גדולה החונכים התמודדו עם האתגר של מסיימי כיתות ח' לעבור מאווירת הבית לסדרי היש...