חונך ‘קרן ההסעות’ השקיע רבות בשיחות שכנוע עד שהצליח להכניסו לישיבה | טבת תשפ”ב

האב הנרגש לחונך “קרן ההסעות”: “אני לא מכיר את הילד שלי. לפני שנה הוא לא רצה להיות בישיבה והיום יודע גמרות עם תוספות בעל פה” הנער, בוגר בית הספר ‘החינוך הע...