"יזכו לרוב נחת": אלפי ילדי קירוב קיבלו את התורה לראשונה בחייהם בזכות תורמי "קרן ההסעות" | סיוון תשפ"ב

"יזכו לרוב נחת": אלפי ילדי קירוב קיבלו את התורה לראשונה בחייהם בזכות תורמי "קרן ההסעות" באווירת ימי חג מתן תורה ומתוך רגש של ערבות, רבים נענו לקריאת גדולי ומ...