לקראת יום השנה הרביעי לפטירתו: אלפי ילדי 'קרן ההסעות' ילמדו על דמותו של ה'אבא הרוחני של הארגון | כסלו תשפ"ב

"קרן ההסעות זה פיקוח נפש" – פסק רבנו מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל למנהל הגמ"ח אלפי התלמידים ילמדו על דמותו הטמירה של רבנו הגדול מרן ראש הישיבה זצוק"ל א...