בימים אלה כולם צריכים שמירה עליונה והתורמים והמסייעים ל'קרן ההסעות' ייוושעו בכל הישועות

מעמד התפילה התקיים בהשתתפות עמוד התפילה מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א ומרן הגה"צ רבי שמואל אדלשטיין שליט"א על ציונו של מרן ראש הישיבה זצוק"ל, האב הרוחני של "קרן ההסעו...

מעמד תפילה ותחינה שע"י קרן ההסעות על קברו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל ביום השנה לפטירתו

לאור המצב הקשה יצאו עמוד התפילה מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א ומרן הגה"צ רבי שמואל אדלשטיין שליט"א למעמד תפילה עבור תורמי "קרן ההסעות" ועבור כלל ישראל * מעמד התפילה י...