תפילת "ועל ישועתך" - בעקבות המצב הבטחוני הקשה בארה"ק:

מעמד תפילה ותחינה שע"י קרן ההסעות על קברו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל ביום השנה לפטירתו

 

לאור המצב הקשה יצאו עמוד התפילה מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א ומרן הגה"צ רבי שמואל אדלשטיין שליט"א למעמד תפילה עבור תורמי "קרן ההסעות" ועבור כלל ישראל * מעמד התפילה יתקיים ביום השנה להסתלקות האב הרוחני של "קרן ההסעות" מרן ראש הישיבה זצוק"ל כדי להסיר חרון אף, להינצל מכל רע, לזכות לנחת מהילדים ולישועה גדולה  

וממנה יוושע: בימים אלו של "עת צרה היא ליעקב", כאשר עם ישראל נמצא בחרדה בשל האויבים הקמים עליו ונושא עיניו לשמים, יערך מעמד תפילה ותחינה מרומם, על ציונו הק' של ליבם של ישראל, מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל ביום השנה לפטירתו, ערב נר ראשון של חנוכה. התפילה תתקיים במעמד עמוד התפילה, מרן הגאון הגדול רבי שמעון גלאי שליט"א ומרן הגה"צ רבי שמואל אדלשטיין שליט"א, אשר יעתירו על כלל ישראל כדי להסיר חרון אף, להינצל מכל רע, לשמירה מכל צרה, לזכות לנחת מהילדים ולישועה גדולה לכלל ולפרט. 

מעמד התפילה נערך ע"י "קרן ההסעות", על קברו של ה'אבא' הרוחני של הארגון מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל ואביהם הרוחני של עשרות אלפי הילדים הרבים שזכו לחינוך יהודי בזכות ארגון 'קרן ההסעות', המביא אותם ממקום מגוריהם המרוחקים, ושבלעדיו היו נשלחים לחינוך כפרני חלילה. מיום הקמתו של ארגון "קרן ההסעות", השקיע מרן הגראי"ל זצוק"ל כוחות מרובים בקיומו ושגשוגו, ולווה אותו באופן אישי בכל האתגרים. גם בשנים האחרונות לחייו, כינס מרן זצוק"ל בביתו מגביות חירום בהשתתפות גדולי ומאורי הדור והשמיע קריאת קודש להירתם ולסייע לארגון. את מעות ה'כפרות' שלו, נהג ראש הישיבה לתת לקרן ההסעות באומרו "מי שדואג לילדים של הקב"ה אז הקב"ה ידאג לילדים שלו".

יצוין, כי מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א שמע רבות על פעילות קרן ההסעות מאז היודע הטבח הנורא בשמחת תורה, על המאמצים של מנהלי ומנהלות בתי הספר התורניים בדרום ובצפון להגיע לכל הילדים המפונים בבתי המלון, לקיים שם 'בתי ספר שדה' מותאמים, וכן על המאמצים של מנהלי מערך ההסעות, להרחיב או להוסיף מסלולים כדי להביא את ילדי הקירוב מבתי המלון אל בתי הספר התורניים שבקרבתם. 

לאור הפעולות הללו, אמר מרן הגר"ש גלאי שליט"א, כי לזכויות העצומות של לימוד התורה של ילדי תשב"ר בעת הזו, יש כמה שותפים. הילדים כמובן המגיעים במסירות נפש ללמוד תורה, המארגנים ואנשי קרן ההסעות העושים מאמצים כבירים להביא לבתי הספר, וכן התורמים והמאמצים היקרים של קרן ההסעות, שבזכותם הילדים יכולים להמשיך ולהגיע לבתי הספר התורניים ולהתעלות בתורה ויר"ש.

על כן, במעמד התפילה המיוחד שיתקיים כאמור השבוע, נר ראשון של חנוכה, יעתירו מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א ומרן הגה"צ רבי שמואל אדלשטיין שליט"א בתפילה ותחנונים על שמות התורמים והמאמצים ילד ב"קרן ההסעות", שיזכו להינצל מכל רע, הם ובני משפחותיהם, ויזכו לנחת יהודי מכל יוצאי חלציהם. יצוין, כי רבים מזדרזים לאמץ ילד ב"קרן ההסעות" ולשלוח שמות לתפילה המיוחדת כדי לזכות לישועה, להם ובני משפחותיהם, בפרט בימים קשים אלו. 

כיתוב: 

אביהם הרוחני של עשרות אלפי הילדים הרבים שזכו לחינוך יהודי. ציון מרן ראש הישיבה זצוק"ל