עשרות אלפי ילדי "קרן ההסעות" שבו בשמחה ללימודיהם בבתי הספר התורניים | אייר תשפ"ב

עשרות אלפי ילדי "קרן ההסעות" שבו בשמחה ללימודיהם בבתי הספר התורניים רבים מהתלמידים סיפרו בהתרגשות על חוויות מליל הסדר בבתיהם שנערך כהלכתו ועל חידושי ההגדה שאמ...