“תורתו מגן לנו” – ילדי קרן ההסעות במבצע לימוד משניות לע”נ קדושי מירון ז”ל | אייר תשפ”ב

“תורתו מגן לנו” – ילדי קרן ההסעות במבצע לימוד משניות לע”נ קדושי מירון ז”ל מבצע המשניות ע”י אלפי ילדי תשב”ר הזוכים לחינוך תורני בזכות ‘קרן ההסעות&...

עשרות אלפי ילדי “קרן ההסעות” שבו בשמחה ללימודיהם בבתי הספר התורניים | אייר תשפ”ב

עשרות אלפי ילדי “קרן ההסעות” שבו בשמחה ללימודיהם בבתי הספר התורניים רבים מהתלמידים סיפרו בהתרגשות על חוויות מליל הסדר בבתיהם שנערך כהלכתו ועל חידושי ההגדה שא...