פתיחת שנה"ל תשפ"א

אלפי תלמידים יחלו בר"ח אלול את תחילת שנת הלימודים תשפ"א בבתי הספר התורניים ברחבי הארץ. אל אלפי התלמידים שכבר לומדים זה שנים בבתי ספר תורניים יצטרפו השנה תלמידים...