"לשמור על עמל החינוך": מאות קייטנות לילדי "קרן ההסעות" ייפתחו בתקופת החופש הגדול | תמוז תשפ"ב

"לשמור על עמל החינוך": מאות קייטנות לילדי "קרן ההסעות" ייפתחו בתקופת החופש הגדול שנת הלימודים של ילדי "קרן ההסעות" מסתיימת בסיפוק גדול, כאשר אלפי ילדי ...