הגלגלים חוזרים לנוע: ילדי קרן ההסעות שבו בהתרגשות לספסל הלימודים | תשרי תשפ"א

הגלגלים חוזרים לנוע: ילדי קרן ההסעות שבו בהתרגשות לספסל הלימודים למרות הזמן הארוך שבהם שהו הילדים ללא מסגרת המנהלים, המורים, ופעילי הקרן הפרוסים ברחבי הארץ דאגו במש...

מרנן גדולי ישראל קוראים לאמץ את ילדי קרן ההסעות ביודעם את גודל המצווה של הצלת ילדי ישראל | תשרי תשפ"א

"וזה מהדברים החשובים מאוד והמיוחדים שבדורנו" מרנן גדולי ישראל קוראים לאמץ את ילדי קרן ההסעות ביודעם את גודל המצווה של הצלת ילדי ישראל   * מרן ראש ישיבת סלבודקה ה...