מעמד תפילה רב רושם במעונו של רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א | תשרי תשפ"ב

מעמד תפילה רב רושם במעונו של רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א "יזכו לנחת יהודי": גדולי ומאורי הדור שליט"א העתירו בתפילה נדירה להצלחת ילדי...

מה גרם לגידול המפתיע ברישום תלמידים מבתים חילוניים לבתיה"ס של החינוך העצמאי? | אלול תשפ"א

מה גרם לגידול המפתיע ברישום תלמידים מבתים חילוניים לבתיה"ס של החינוך העצמאי? נסיעה נגד כוון הקורונה מי היה מאמין שדווקא שנת הקורונה תחולל מהפך חיובי? * מסתבר שהמאמ...