חדשות ואירועים - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!

הגלגלים
הגלגלים חוזרים לנוע: ילדי קרן ההסעות שבו בהתרגשות לספסל הלימודים…

קרא עוד...

הגלגלים
הגלגלים חוזרים לנוע: ילדי קרן ההסעות שבו בהתרגשות לספסל הלימודים…

קרא עוד...

לוקחים
לוקחים אחריות: קרן ההסעות בסדרת מיזמים חינוכיים לילדי הקרן לקראת…

קרא עוד...

רב
רב יועץ: קו פתוח לילדי קרן ההסעות עם גדולי המחנכים…

קרא עוד...

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

נענים לקריאת גדולי ישראל ומאמצים ילד לכל השנה!

100x12 ₪

 
עשרות אלפי ילדי ישראל המתגוררים בפריפריה יוצאים מידי יום מביתם לעבר בתי הספר של 'הקירוב' בעקבות המימון שניתן ע"י 'קרן ההסעות' שע"י החינוך העצמאי וללא פעילות זו אותם ילדים עלולים ללמוד בבתי ספר באזור מגוריהם ח"ו. מרנן ורבנן גדולי ישראל קוראים לציבור לעזור ולסייע כדי שאותם ילדים ימשיכו ללכת בדרך התורה. 

 

אמץ ילד לשנה