אלפי תלמידים יחלו בר"ח אלול את תחילת שנת הלימודים תשפ"א בבתי הספר התורניים ברחבי הארץ. אל אלפי התלמידים שכבר לומדים זה שנים בבתי ספר תורניים יצטרפו השנה תלמידים נוספים שלמדו עד עתה בבתי ספר ממלכתיים, וזאת בזכות התערבות הנהלת "קרן ההסעות" שדאגה להם להסעות מביתם.