מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א במעמד התפילה על ציון השל"ה הק':

"במעמד הר סיני הקב"ה התקבצו כל נשמות ישראל, ולכן המסייעים ל"קרן ההסעות" שלא מוותרים על אף ילד יהודי - יזכו לנחת מכל יוצ"ח"

מאות ילדי התשב"ר שזכו לחינוך תורני ע"י "קרן ההסעות" הגיעו בערב ראש חודש סיוון למעמד תפילת השל"ה על ציונו הק' בטבריה, בראשות מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א והמשגיח הגר"ח מישקובסקי שליט"א * לאחר התפילה המרוממת לישועת עם ישראל העתיר מרן הגר"ש גלאי על התורמים ל"קרן ההסעות": "בזכות הגדולה שהם מסייעים לקרב את ילדי ישראל לאבינו שבשמים, יזכו כ'מידה כנגד מידה' לרוב נחת מכל יוצאי חלציהם, לזיווגים הגונים, לזש"ק, לפרנסה טובה בכבוד ולכל הישועות"

"כמה נחת רוח זה גורם לבורא עולם". מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א עם ילדי "קרן ההסעות" במעמד תפילת השל"ה בטבריה.

"לבקש ולחנן": התרגשות עצומה אחזה בקהל הרב שהגיע בערב ראש חודש סיוון, למעמד 'תפילת השל"ה' השנתי שע"י "קרן ההסעות" על ציונו של השל"ה הק' בטבריה, בהשתתפות מאות תלמידי הקירוב של החינוך העצמאי שזכו לחיי תורה בזכות "קרן ההסעות", המביאה אותם בכל בוקר לבתי הספר התורניים.

המעמד המרומם נערך בראשות מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א, אשר טרח והגיע במיוחד לתפילה נשגבה זו, וכן במעמד המשגיח הגר"ח מישקובסקי שליט"א המנהל הרוחני של קרן ההסעות. התרגשות רבה אחזה במאות תלמידי הקירוב להסתופף בצילם של גדולי ישראל ולהתפלל עמם את התפילה המיוחדת על הציון הקדוש.

התפילה עצמה נאמרה בהשתפכות הנפש ובהתעוררות רבה. לאחר 'תפילת השל"ה' אמרו גדולי ישראל פרקי תהילים ותפילת 'אחינו כל בית ישראל' לישועת עם ישראל מכל האויבים הקמים עלינו לכלותינו. היה זה מחזה מפעים לראות עשרות תלמידי קירוב הזועקים את מילות התפילה מקירות ליבם ולאחר מכן משתטחים על ציונו של השל"ה הקדוש, ומבקשים בבכי ותמרורים סיעתא דישמיא להמשיך ללכת בדרך התורה והיראה, ולהצליח בלימודיהם בישיבות הקדושות.

בסיומה של התפילה הנשגבה, ערך מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א תפילת 'מי שברך' על כל התורמים והמאמצים ילד בקרן ההסעות. "חז"ל הקדושים אומרים, שבמעמד הר סיני התקבצו ובאו כל נשמות היהודים, ואם היה חסרה נשמה אחת – הקב"ה לא היה מוכן לתת את התורה. כי אם חסר יהודי אחד, לקב"ה חסר עוד מישהו שיהיה לו חלק בתורה. זהו הכוח של כלל ישראל, המורכב מיחידים רבים ההופכים לדבר אחד שלם.

"כן הדבר במפעל חשוב זה של 'קרן ההסעות', שפועלים לקרב את כל הילדים לאביהם שבשמים ולא מוותרים על שום ילד. ולכן, הקב"ה יעזור לכל התורמים והמסייעים, ולילדים הטהורים ובני משפחותיהם, שיזכו לרוב נחת והצלחה. ובייחוד בימים הקדושים האלו שאנחנו מתכוננים לקבלת התורה הקדושה וזוכים לקרב עוד ילד יהודי  – מה רב שמחתו של הבורא עולם, שאומר: אם אתה משמח את שלי – אני משמח את שלך.

"ובזכות הגדולה שהם עוזרים ומסייעים לקרן ההסעות כדי שיוכלו להשיב ולקרב את ילדי ישראל לאבינו שבשמים, כמה נחת רוח זה גורם לבורא עולם, שיזכו כולם לרוב נחת מיוצ"ח, לבריאות, לסיעתא דישמיא, לזיווגים הגונים, לזש"ק, לפרנסה טובה בכבוד, ולכל הישועות, בתוך שאר אחינו בני ישראל ונאמר אמן".

מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א העתיר ברכות גם על ראשי ארגון 'קרן ההסעות', המנהלים, הרכזים והחונכים הפועלים במסירות נפש במשימה קדושה זו: "וכל העסקנים העוסקים בצרכי ציבור באמונה, הקב"ה ימלא שכרם וישלח להם ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם ברוב נחת מכל יוצ"ח וכל מילי דמיטב".

המשגיח הגר"ח משקובסקי שליט"א הוסיף דברי ברכה וחיזוק לתומכים והמאמצים ילד ב"קרן ההסעות", אשר יחד עם בתי הספר התורניים של החינוך העצמאי מפיצים אורה בכל מקום ברחבי הארץ: "בלי אותם ידידים של הארגון 'קרן ההסעות' שבזכותו הילדים הללו יכולים להגיע לחינוך התורני לא היינו יכולים לפעול, ולכן כל עם ישראל חייב להם תודה. במעמד תפילה זה ביקשנו לא רק עליהם אלא על אנשים רבים בעם ישראל הזקוקים לישועה ונחת מהילדים. ותפילה זו שבאה מכם, הבל פיהם של תשב"ר שהוא חשוב יותר מתפילת האמוראים הקדושים, כאן בציונו של השל"ה הקדוש עם תפילת השל"ה הקדוש, בוודאי שמחוללת ישועות רבות".

יצוין, כי בביקור ראשי קרן ההסעות בשבוע שעבר בערי הפריפריה, הם פגשו תלמידי קירוב מכיתות ח' שקיבלו על עצמם להמשיך בשנה הבאה במסגרות של ישיבות קדושות, למרות שהמסלול אינו שגרתי במשפחותיהם. תלמידים אלו שמעו מהרבנים על מעמד התפילה בציון השל"ה וביקשו מהגר"ח משקובסקי שליט"א שיתפללו עליהם ועל בני משפחותיהם בציון, כדי שיצליחו לעשות את הצעד החשוב בחייהם לגדול כבני ישיבות קדושות. ואכן, בסיום מעמד התפילה, הזכיר מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א את שמותיהם וברך אותם, שבזכות מסירות נפשם לתורה יזכו לגדול לתפארת עם ישראל.

בימים אלה מופצת חוברת מיוחדת ובה עשרות עדויות וסיפורים אישיים של הורים נרגשים, המספרים על ישועות גדולות שראו בחינוך ילדיהם לאחר שאימצו ילד ב"קרן ההסעות". מתוך עדויות אלו ועוד רבות אחרות, ניתן לחזות בחוש את התממשות ברכתם של גדולי הדור, בייחוד בתחום הנחת מהילדים. רבים מהילדים שהתקשו בלימודים החלו להתקדם ולגדול לתפארת לשמחת הוריהם. גדולי הדור שבים ואומרים כל העת, כי ילדי קרן ההסעות אלו נחשבים ל"ילדי הקב"ה", ומי שנושא בעול ונעשה שותף עם הקב"ה לחינוכם, בוודאי הקב"ה ימלא את משאלותיו לנחת יהודי מצאצאיו שלו.