המונים במעמד תפילה על קברו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוקלה"ה

"בימים אלה כולם צריכים שמירה עליונה והתורמים והמסייעים ל'קרן ההסעות' ייוושעו בכל הישועות"

מעמד התפילה התקיים בהשתתפות עמוד התפילה מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א ומרן הגה"צ רבי שמואל אדלשטיין שליט"א על ציונו של מרן ראש הישיבה זצוק"ל, האב הרוחני של "קרן ההסעות" ביום השנה להסתלקותו * מרנן גדולי ישראל שפכו שיח לישועת כלל ישראל כדי להסיר חרון אף, להינצל מכל רע, לזכות לנחת מהילדים ולישועה גדולה  

"יצילם מכל צרה וצורה". מעמד התפילה על ציון מרן ראש הישיבה זצוקלה"ה. צילום: יעקב נחומי

ועל ישועותיך: המונים הגיעו ביום חמישי האחרון, נר ראשון של חנוכה, למעמד תפילה ותחינה על ציונו הק' של ליבם של ישראל, מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוקלה"ה ביום השנה לפטירתו. התפילה התקיימה במעמד עמוד התפילה, מרן הגאון הגדול רבי שמעון גלאי שליט"א ומרן הגה"צ רבי שמואל אדלשטיין שליט"א, אשר שפכו שיח על כלל ישראל כדי להסיר חרון אף, להינצל מכל רע, לשמירה מכל צרה, לזכות לנחת מהילדים ולישועה גדולה לכלל ולפרט.

מרנן גדולי ישראל שליט"א הגיעו לחלקת הקבר בבית החיים בבני ברק, שם נאספו רבים לקראת מעמד התפילה. תחילה הדליקו נר על הציון הק' ואז קראו פרקי תהילים בדבקות עצומה, כשכל הקהל עונה אחריהם בהשתפכות הנפש. בימים אלו, כאשר עם ישראל נמצא בצר ומצוק בשל האויבים הקמים עליו תפילה זו נאמרה בהתעוררות גדולה, לעורר רחמי שמים על העם היושב בציון. לאחר התפילה, ערך מרן הגר"ש אדלשטיין שליט"א את תפילת 'ק-ל מלא רחמים' לע"נ הטהורה של מרן ראש הישיבה זצוקלה"ה. 

לאחר התפילה השמיע מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א דברים אחדים על הציון הק': "בימים אלה כולם צריכים שמירה עליונה ובעז"ה כולם יזכו לישועה ונחת מהילדים, ובפרט כל התומכים והמסייעים לקרן ההסעות, ולכל המשפחות שלהם שייוושעו בכל הישועות". 

בסיום המעמד ערך מרן הגר"ש אדלשטיין שליט"א תפילת 'מי שברך' עבור שמות התורמים והמאמצים ילד בקרן ההסעות להצלת ילדי ישראל, "שהקב"ה ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלה בכלך מעשי ידיהם וימלא את כל משאלות לבם לטובה". 

מעמד התפילה נערך ע"י "קרן ההסעות", על קברו של ה'אבא' הרוחני של הארגון מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל ואביהם הרוחני של עשרות אלפי הילדים הרבים שזכו לחינוך יהודי בזכות ארגון 'קרן ההסעות', ושבלעדי ההסעה היו נשלחים לחינוך כפרני חלילה. מיום הקמתו של ארגון "קרן ההסעות", השקיע מרן הגראי"ל זצוק"ל כוחות מרובים בקיומו ושגשוגו, ולווה אותו באופן אישי בכל האתגרים. גם בשנים האחרונות לחייו, כינס מרן זצוק"ל בביתו מגביות חירום בהשתתפות גדולי ומאורי הדור והשמיע קריאת קודש להירתם ולסייע לארגון. את מעות ה'כפרות' שלו, נהג ראש הישיבה לתת לקרן ההסעות באומרו "מי שדואג לילדים של הקב"ה אז הקב"ה ידאג לילדים שלו".

יצוין, כי "קרן ההסעות" ממשיכה גם בימים אלה לדאוג לחינוכם של מאות ילדי המפונים מהדרום והצפון השוהים כעת בבתי מלון, ופועלת מול הנהלות בתי הספר כדי להביא את הילדים למוסדות הקירוב הסמוכים לאזור שהותם. הפרויקט  שנעשה בשיתוף פעולה עם המנהלים והמנהלות בבתי הספר של החינוך העצמאי  וארגונים נוספים, יחד עם הפעילים והחונכים המלווים את התלמידים כל השנה, שתכליתו לחבר בין הילדים אל בתי הספר השונים, לפי מרחק גיאוגרפי ורמות גיל כדי לשלבם בלימודים.

לאור הפעולות הללו, אמר מרן הגר"ש גלאי שליט"א, כי לזכויות העצומות של לימוד התורה של ילדי תשב"ר בעת הזו, יש כמה שותפים. הילדים כמובן המגיעים במסירות נפש ללמוד תורה, המארגנים ואנשי קרן ההסעות העושים מאמצים כבירים להביא לבתי הספר, וכן התורמים והמאמצים היקרים של קרן ההסעות, שבזכותם הילדים יכולים להמשיך ולהגיע לבתי הספר התורניים ולהתעלות בתורה ויר"ש.