"פועלים גדולות ונצורות להצלת ילדי ישראל ממאות ישובים בפריפריה לחינוך של תורה וירא"ש ולבל ילכו לרעות בשדות זרים"

היערכות רבה ב"קרן ההסעות" לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה - מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א בקריאה קדושה: "להיות ממצילי נפשות בישראל"

במשרדי "קרן ההסעות" נערכים לתחילת שנה"ל והפעלת מערך ההסעות האדיר המביא למעלה מ-20,000 תלמידי קירוב מכל רחבי הארץ לבתי הספר התורניים * בתמצית ליבם החרד לעתידם הרוחני של ילדי ישראל, חתמו מרנן גדולי הדור שליט"א על קריאה קדושה ליראי ה' לאמץ ילד ב"קרן ההסעות" לחינוך תורני: "חוב קדוש לכל אחד ואחד ליטול חלק במצוה גדולה וחשובה זו אשר היא פיקוח נפש רוחני ולאמץ לכה"פ ילד אחד בשנה ולהיות ממצילי נפשות מישראל" * אל תחטאו בילד

"פיקוח נפש רוחני": ההכנות לפתיחת שנת הלימודים החדשה נמשכות במרץ, כאשר בבתים רבים בישראל, במיוחד אצל משפחות מתחזקות מערי השדה, ניכרת התרגשות רבה לקראת חזרתם של הבנים והבנות אל ספסל הלימודים בבתי הספר התורניים של החינוך העצמאי. מדובר באלפי ילדי ישראל טהורים מבתים שחלקם רחוקים מאד מתו"מ, שבשבוע הבא ילבשו ציצית, יחבשו כיפה, יעמיסו את ילקוטיהם בספרי קודש ויעלו את האוטובוס המיוחד של 'קרן ההסעות' בדרכם אל בית הספר התורני. במקרים רבים מדובר בנסיעה ממושכת של כשעה מבתיהם המרוחקים עד לבתה"ס, במסירות נפש, במטרה לקבל חינוך יהודי טהור ולגדול בתורה ויר"ש.

בשבועות האחרונים, לקראת פתיחת שנה"ל החדשה, שוקדים במשרדי "קרן ההסעות" יומם ולילה כדי להסדיר את הפעלת מערך ההסעות, הכולל  יותר מ-1,600 קווי הסעה סדירים המסיעים מעל ל-20,000 ילדים מ-270 ישובים ברחבי הארץ אל בתי הספר התורניים. המטרה העליונה היא, שההסעות יפעלו כסדרן, כדי שאף תלמיד לא יישאר ללא הסעה. העול הכבד המונח על כתפי מנהלי הארגון מדיר שינה מעיניהם של גדולי ומאורי הדור שליט"א, אשר יצאו מגדרם כדי לזעוק ולעורר על החובה הגדולה המוטלת על כל אחד מישראל, להירתם ולהציל את מפעל הקירוב הגדול

כזכור, בכינוס המרומם למען ילדי קרן ההסעות שהתקיים לפני כחודש במעונו של רבינו הגדול מרן גאון ישראל הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א השתתפו מרנן ורבנן גדולי ישראל ואדירי התורה שליט"א, ראשי עם קודש אשר הטריחו עצמם ובאו למעונו של גדול הדור שליט"א, לזעוק את זעקת הילדים המבקשים להיכנס תחת כנפי השכינה, ועל החובה העצומה המוטלת על כל אחד ואחד להטות שכם ולקחת חלק במשימה קדושה זו.   מילים רבות הכבירו גדולי הדור שליט"א על חשיבות ההצלה הרוחנית, ורבים מהם אף הוציאו את פנקס הצ'קים האישי וחתמו על אימוץ ילד אחד מילדי "קרן ההסעות" ללימוד תורה למשך שנה אחת. לצד החתימה על האימוץ, פרסמו קריאה קדושה ליראי ה' ובה דברים מפעימים על החובה לכל אחד ואחד להצטרף ולהיות שותף למשימה הקדושה.

"אליכם אישים אקרא", נפתחת קריאת קודש של גדולי הדור שליט"א המתפרסמת כעת, ערב חודש הרחמים והסליחות תשפ"ג, "באר חפרוה שרים, מרנן הגרי"ש אלישיב והגראי"ל שטיינמן זצוק"ל והקימו את 'קרן ההסעות לילדי החינוך העצמאי', וכבר כשבע עשרה שנה שהם פועלים גדולות ונצורות להצלת ילדי ישראל ממאות ישובים בפריפריה לחינוך של תורה וירא"ש ולבל ילכו לרעות בשדות זרים". 

במכתבם אף ייחדו מילים בשבח מיזם 'הכוונה וטיפול המשך' שע"י קרן ההסעות: "והגדילו לעשות בעצה ותושיה בפעולותיהם הנשגבות להביאם לאחר הביה"ס לישיבות הק', וללוותם בישיבות הק', וחלילה שתשתכח תורה ויהדות מילדים אלו ובפרותיהם". 

גדולי ישראל שליט"א יצאו מגדרם בחשיבות הערבות והשותפות בהצלת הילדים ואף הרעיפו ברכות נאמנות על התורמים והמסייעים:  "ולכן חוב קדוש לכל אחד ואחד ליטול חלק במצוה גדולה וחשובה זו אשר היא פיקוח נפש רוחני ולאמץ לכה"פ ילד אחד בשנה (שהוא 100X12 ש"ח) ולהיות ממצילי נפשות מישראל. וכל המשתתפים בהוצאות החזקת ילד אחד יזכו במדה כנגד מדה לראות נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם ולמילוי משאלות לבם לטובה ויברכו בכתיבה וחתימה טובה". 

על קריאה קדושה זו חתמו גדולי ומאורי הדור: רבינו הגדול מרן גאון ישראל הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א, כ"ק האדמו"ר מביאלה שליט"א, מרן הגאון הגדול רבי ברוך אזרחי שליט"א, כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, מרן הגאון הגדול רבי צבי ברגמן שליט"א, מרן הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א, מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א, מרן המשגיח הגה"צ רבי דן סגל שליט"א, כ"ק האדמו"ר מבאיאן שליט"א, הגאון הגדול רבי משה יהודה שלזינגר שליט"א, הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין, הגאון הגדול רבי יהודה עדס שליט"א, הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א, הגאון הגדול רבי אהרון פלדמן שליט"א, הגאון הגדול רבי צבי דרבקין שליט"א, הגאון הגדול רבי יצחק הקר שליט"א, הגאון הגדול רבי אריה לייב לוי שליט"א, הגאון הגדול רבי אביעזר פילץ שליט"א, הגאון הגדול רבי ברוך ויסבקר שליט"א, הגאון הגדול רבי אברהם יצחק קוק שליט"א, הגאון הגדול רבי שרגא שטיינמן שליט"א, הגאון הגדול רבי יעקב הלל שליט"א והגאון הגדול רבי בנימין פינקל שליט"א. 

על קריאה קדושה זו הוסיף הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליט"א את הדברים הבאים: "כפי שראיתי מקרוב את הזכויות העצומות שיש לקרן ההסעות שבזכותם אלפי ילדים ומשפחתם מתקרבים לאבינו שבשמים והולכים בדרך התורה, אני מברך את כל התומכים והמסייעים שיזכו לרוב נחת ולראות ברכה במעשי ידיהם, וירוו נחת מכל יוצאי חלציהם, וכשם שדואגים שאחרים ילמדו ויתחילו את השנה החדשה יתברכו גם הם שכל יוצ"ח יצליחו בלימודם". 

דבריהם וחתימתם של מרנן ורבנן שליט"א חוללו רושם כביר על המוני יראי ה', המבקשים אף הם להצטרף ללגיונו של מלך, ללכת בדרכי גדולי ישראל ולאמץ ילד מילדי קרן ההסעות ולהבטיח את חינוכו הטהור למשך שנה. כמו כן מבקשים הם לזכות בהבטחה הנדירה של גדולי הדור, שכל המאמץ ילד – יזכה לנחת יהודי מכל יוצ"ח.

כאמור, בימים אלה שוקדים בהנהלת קרן ההסעות על ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים החדשה, במטרה שמאות קווי ההסעה יפעלו כסדרם. ארגון "קרן ההסעות" שנוסד ע"י גדולי ומאורי הדור זצוק"ל, מסיע מידי יום למעלה מ-20,000 ילדים טהורים מבתים מתחזקים בפריפריה אל 122 בתי ספר תורניים של החינוך העצמאי. ללא הסעה זו, אלפי ילדים אלו היו נשלחים ללמוד בבתי ספר כפרניים רח"ל ללא שמץ של תורה ויהדות. מדובר בריבי רבבות של 'שמע ישראל' ודפי משנה וגמרא בכל שנה הנזקפים לזכותם של התורמים והמסייעים.