יתומים היינו ואין אב:

אלפי תלמידי 'קרן ההסעות' בלימוד משניות לע"נ מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל

חיבה יתירה נודעה למרן הגרי"ג זצוק"ל לילדי הקירוב של "קרן ההסעות" אשר ראה בהצלתם הרוחנית משימה קדושה וראשונה במעלה * בכינוסים שהתקיימו במעונו הפליג בחשיבות פעילות ההסעות שבזכותה מגיעים הילדים מהפריפריה ללמוד תורה ואף תרם בעצמו לארגון באמרו: "זה הכי חשוב. זה העתיד של כלל ישראל" שב"ר שזכו לחינוך תורני ע"י "קרן ההסעות" הגיעו בערב חג השבועות למעמד 'תפילת השל"ה" על ציונו הק' בטבריה, בראשות מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א והמשגיח הגר"ח מישקובסקי שליט"א * לאחר התפילה המרוממת העתיר מרן הגר"ש גלאי על התורמים: "בזכות הגדולה שהם עוזרים ומסייעים לקרן ההסעות כדי שיוכלו להשיב ולקרב את ילדי ישראל לאבינו שבשמים, יזכו כולם לרוב נחת מיוצ"ח, לבריאות, לזיווגים הגונים, לזש"ק, לפרנסה טובה בכבוד, ולכל הישועות"

אביהן של ישראל: עם היוודע דבר הבשורה הקשה על הסתלקותו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצוקללה"ה, התעטפו עשרות אלפי ילדי 'קרן ההסעות' באבל כבד נוכח הסתלקות אביהם הרחום, אשר עמד לימינם ולימין הארגון הקדוש במסירות באהבה, והיה שותף לדאגה לחינוכם הטהור. בהנהלת 'קרן ההסעות' ובשיתוף פעולה עם מנהלי בתי הספר של 'החינוך העצמאי' הוחלט על מבצע מיוחד לעילוי נשמתו הטהורה, כאשר עשרות אלפי ילדי הבנים ילמדו משניות, והבנות יתחזקו במצוות. 

כידוע נושא החינוך הטהור היה בציפור נפשו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה זצוק"ל, עליו דיבר ללא הפוגה. חיבה יתירה נודעה לו לילדי הקירוב של "קרן ההסעות", אשר ראה בהצלתם הרוחנית משימה קדושה וראשונה במעלה, כפי שמספר אחד מראשי 'קרן ההסעות': "לפני 8 שנים, במוצאי יום הכיפורים אני מקבל טלפון מנכדו המסור של מרן ראה"י זצוק"ל הרב מרדכי פלאי, אשר פתח תמיד את הדלת ברח' ראב"ד ועמד לימין 'קרן ההסעות' בכל זמן. "סבא תרם תרומה לקרן ההסעות, תבוא לקחת אותה', אמר הנכד. 

"ביקשתי לברר מה קדם לכך והנכד סיפר: חזרנו מתפילת נעילה ומעריב, סבא אכל משהו וביקש ממני שאומר לו את הארגונים שביקשו תרומה בערב החג. אמרתי לו שמות של עשרות ארגונים. ואז הסבא שאל: כמה קרן ההסעות מבקשת? עניתי, 1,200 ₪ לשנה, עלות ההסעה לילד לביה"ס תורני. הסבא אמר: תביא את פנקס הצ'קים והוא כתב את הסכום עבור קרן ההסעות. שאלתי, מדוע דווקא קרן ההסעות מכל הארגונים, וראש הישיבה השיב: "זה הכי חשוב. זה העתיד של כלל ישראל". 

חשיבות מופלגת זו לארגון "קרן ההסעות" ניכרה היטב אצל מרן הגרי"ג זצוק"ל, אשר קיבל במעונו פעמים רבות את ילדי הקירוב מכל רחבי הארץ, והקדיש עבורם זמן ממושך תוך שהוא מרעיף אהבה לכל אחד באופן אישי. ראשי ומנהלי הקרן היו עולים למעונו באופן תדיר לעצה והדרכה בכל השאלות המתעוררות מעת לעת בנושאי ההסעות, וכן בנושא פרויקט 'טיפול המשך' להכוונת תלמידי הקירוב לישיבות הקדושות, שבו ראה פעילות קודש חשובה והכרחית להבטחת עתיד כלל ישראל. 

דבריו אלו מהווים מעין צוואה עבור הנהלת קרן ההסעות וכלל התורמים, להמשיך לפעול ביתר שאת למען הצלת עוד ועוד ילדי ישראל מחינוך כפרני, וכן עבור אלפי התלמידים כ"י, להמשיך בדרכו הטהורה, לשאוף לגדול בתורה והיראה במוסדות החינוך התורניים ולצמוח לתפארת בישיבות הקדושות.