בראשות מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א בערב חג מתן תורה:

"יזכו לנחת מכל יוצ"ח": מעמד תפילה מרגש של מאות ילדי הקירוב על ציונו של השל"ה הק' עבור התורמים והמאמצים ב"קרן ההסעות"

מאות ילדי התשב"ר שזכו לחינוך תורני ע"י "קרן ההסעות" הגיעו בערב חג השבועות למעמד 'תפילת השל"ה" על ציונו הק' בטבריה, בראשות מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א והמשגיח הגר"ח מישקובסקי שליט"א * לאחר התפילה המרוממת העתיר מרן הגר"ש גלאי על התורמים: "בזכות הגדולה שהם עוזרים ומסייעים לקרן ההסעות כדי שיוכלו להשיב ולקרב את ילדי ישראל לאבינו שבשמים, יזכו כולם לרוב נחת מיוצ"ח, לבריאות, לזיווגים הגונים, לזש"ק, לפרנסה טובה בכבוד, ולכל הישועות"

"כמה נחת רוח זה גורם לבורא עולם". מעמד תפילת השל"ה של ילדי קרן ההסעות בראשות מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א בטבריה.

הבל פיהם של תשב"ר: בערב חג מתן תורה ובעיצומם של שלושת ימי הגבלה, הגיעו מאות ילדי הקירוב של "קרן ההסעות" אל ציונו של השל"ה הקדוש בטבריה, למעמד 'תפילת השל"ה' הנהוגה להיאמר בער"ח סיוון כסגולה לחינוך הבנים, ולשאת תפילה להצלחת התורמים והמאמצים, שבזכותם הם זוכים לחינוך תורני. 

המעמד המרגש נערך בראשות מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א, אשר טרח והגיע מבני ברק במיוחד לתפילה נשגבה זו, וכן במעמד המשגיח הגר"ח מישקובסקי שליט"א מרבני קרן ההסעות. התרגשות רבה אחזה במאות התלמידים המתחנכים בבתי הספר של "החינוך העצמאי" להסתופף בצילם של גדולי ישראל ולהתפלל עמם את התפילה המיוחדת על הציון הקדוש. 

"ילדים יקרים ואהובים", אמר המשגיח הגר"ח משקובסקי שליט"א לפני מעמד התפילה, "הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א ואנוכי הקטן, שנינו זכינו להתחנך בבית הספר של החינוך העצמאי בחיפה. חיפה היתה עיר של שממה רוחנית ובית הספר הזה היה קרן אורה, ומשם צמחנו ברוך ה' והיום כל עם ישראל מגיע אל הגה"צ שליט"א לקבל את עצתו וברכתו. בתי הספר התורניים של החינוך העצמאי, המפיצים אורה בכל מקום ברחבי הארץ, עם אהבת התורה ויראת השמים הטהורה של ילדי ישראל, הם אלו שמאירים את העולם כולו ויושביו. 

"ויש לנו שותפים נאמנים למפעל הזה", המשיך הגה"צ המשגיח שליט"א, "ובלי אותם ידידים של הארגון 'קרן ההסעות' שבזכותו הילדים הללו יכולים להגיע לחינוך התורני לא היינו יכולים לפעול, ולכן כל עם ישראל חייב להם תודה. באנו היום להתפלל לא רק עליהם אלא על אנשים רבים בעם ישראל הזקוקים לישועה ונחת מהילדים. ותפילה זו שבאה מכם, הבל פיהם של תשב"ר שהוא חשוב יותר מתפילת האמוראים הקדושים, כאן בציונו של השל"ה הקדוש עם תפילת השל"ה הקדוש, בוודאי שמחוללת ישועות רבות". 

מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א אמר לפני התלמידים: "דעו לכם שהקב"ה מחכה לכל ילד וילד. בשעת מתן תורה, היו שם הרבה גדולים מעם ישראל כמו משה רבנו ואהרון הכהן, וכתוב במדרש שאם אחד מישראל חסד – הקב"ה לא נותן תורה. כל ילד מקרן ההסעות שנמצא כאן, וכל יהודי, הקב"ה שלח אותו לעולם כדי להרבות את אור התורה ואור המצוות, ונזכה בעז"ה לקבלת התורה". 

לאחר מכן אמרו התלמידים יחד עם גדולי ישראל פרקי תהילים ואת תפילת השל"ה בהשתפכות הנפש ובהתעוררות רבה. היה זה מחזה מרגש עד מאד, לראות עשרות תלמידים מהכיתות הגבוהות הזועקים את מילות התפילה מקירות ליבם ולאחר מכן משתטחים על ציונו של השל"ה הקדוש, ומבקשים בבכי ותמרורים סיעתא דישמיא להמשיך ללכת בדרך התורה והיראה, ולהצליח בלימודיהם בישיבות הקדושות. 

בסיומה של התפילה הנשגבה, ערך מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א תפילת 'מי שברך' על כל התורמים והמאמצים ילד בקרן ההסעות, "ובזכות הגדולה שהם עוזרים ומסייעים לקרן ההסעות כדי שיוכלו להשיב ולקרב את ילדי ישראל לאבינו שבשמים, כמה נחת רוח זה גורם לבורא עולם, שיזכו כולם לרוב נחת מיוצ"ח, לבריאות, לסיעתא דישמיא, לזיווגים הגונים, לזש"ק, לפרנסה טובה בכבוד, ולכל הישועות, בתוך שאר אחינו בני ישראל ונאמר אמן". 

יצוין, כי בימים אלה הופצה חוברת מיוחדת "הדרך לנחת", פרי עטו של הסופר משה גוטמן, ובה עשרות עדויות אישיות של הורים נרגשים, המספרים על ישועות גדולות שראו בחינוך ילדיהם לאחר שאימצו ילד ב"קרן ההסעות". מתוך עדויות אלו ועוד רבות אחרות, ניתן לחזות בחוש את התממשות ברכתם של גדולי הדור, בייחוד בתחום הנחת מהילדים. רבים מהילדים שהתקשו בלימודים החלו להתקדם ולגדול לתפארת לשמחת הוריהם. 

גדולי הדור שבים מבהירים כל העת, כי ילדי קרן ההסעות אלו נחשבים ל"ילדי הקב"ה", ומי שנושא בעול ונעשה שותף עם הקב"ה לחינוכם, בוודאי הקב"ה ימלא את משאלותיו לנחת יהודי מצאצאיו שלו.