היום תאמצנו - מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א יעתירו היום יחד עם תשב"ר למען המאמצים ילד ב"קרן ההסעות" מעמד תפילה בוקע רקיעים

היום, בעיצומם של הימים המסוגלים עשרת ימי תשובה יצאו מרנן גדולי הדור שליט"א יצאו לתלמודי התורה בערי השדה ויתפללו עם תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא על המאמצים ילד מקרן ההסעות לחתימה טובה ונחת יהודי מכל יוצ"ח * "ספר הנחת" ימשיך להיות מונח על שולחנם של גדולי הדור ובראשם רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א במהלך יום הכיפורים הקדוש להיוושע בכל מילי דמיטב

חמול עלינו ועל עוללנו: 

מעמד תפילה נורא הוד ובוקע רקיעים יערך היום ע"י מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, אשר יצאו לתלמודי התורה בערי השדה ויישאו תפילה זכה יחד עם תינוקות של בית רבן הטהורים – ילדי קרן ההסעות. 

 

מעמד התפילה "ויקבלו עול מלכותך עליהם" יתקיים בראשות מרנן ורבנן, מרן ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי שליט"א, מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א והגה"צ רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א, אשר יצאו היום, בעיצומם עשרת ימי תשובה, הימים המסוגלים לישועה, אל תלמודי התורה בפריפריה, בהם אלפי ילדי קירוב זוכים לחינוך תורני מידי יום בזכות "קרן ההסעות" המביאה אותם מבתיהם המרוחקים לבתי הספר התורניים. וכך, יחד עם תשב"ר, גדולי ישראל ישפכו שיח ותחנונים מעומק הלב עבור המאמצים ילד ב"קרן ההסעות", שיזכו לשנה טובה ומתוקה, חתימה טובה ונחת יהודי מכל יוצ"ח. 

כידוע, דאגתם של רבותינו שליט"א לילדים אלו היא דאגת אב לבנים, ולפיכך כל מי שמסייע להם ושותף להם חביב הוא לפניהם, להעתיר בעדו בתפילה ובתחנונים שיראה נחת דקדושה מכל יוצ"ח. מעמד תפילה מיוחד זה, יחד עם תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא מעורר הדים רבים בקרב המונים מיראי ה', העושים לילות כימים בחינוך הטהור של ילדיהם, ועל כן ממהרים לאמץ ילד ב"קרן ההסעות". 

 

כזכור, לפני הימים הנוראים, כינס רשכבה"ג רבנו הגדול מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א במעונו כינוס חירום בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, ובו השמיע קול זעקה על עתידם של אלפי ילדים בישראל שאינם יודעים 'שמע ישראל' מהו. בקריאה הקדושה נכתב: "קול שוועת ילדי ישראל בני הפריפריות, אשר כל חינוכם וגידולם בתורה וירא"ש תלוי בקרן ההסעות שע"י החינוך העצמאי והוא כאבר שהנשמה תלויה בו לבל ילכו לרעות בשדות זרים ר"ל". 

ובשל חשיבות הדבר הוסיפו מרנן ורבנן שליט"א את המילים הנדירות והמחייבות: "ועל כן חוב קדוש לכל אחד ואחד ליטול חלק במצווה גדולה וחשובה זו אשר הוא פיקוח נפש רוחני ולכה"פ לאמץ ילד אחד בשנה". וחתמו את מכתבם בברכה אמיצה לתורמים: "וזכות ת"ת של ילדי ישראל תעמוד להם במידה כנגד מידה לראות נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם ולגמור דינם לטובה בימי הדין הממשמשים ובאים ואך טוב וחסד יכונו באוהלם כל הימים". 

 

בנוסף, המאמצים ובני משפחותיהם יזכו ששמותיהם יופיעו ב"ספר הנחת" המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל שליט"א בתפילות יום הכיפורים הקדוש ממנו יעתירו על התורמים שיזכו לנחת מכל יוצאי חלציהם. "ספר הנחת" הונח כבר מראש השנה על שולחנם של רשכבה"ג רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, מרן הגר"ד לנדו שליט"א, מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א, מרן הגרמ"ה הירש שליט"א, מרן הגר"ש שטיינמן שליט"א והגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א, כאשר שמו של השותף ושמות בני משפחתו יוזכרו בפירוט הבקשות והצרכים המפורטים לכל אחד ואחד כפי משאלת ליבו, להיזכר ולהתברך לבריאות ונחת מהילדים, דורות ישרים מבורכים וזיווגים הגונים ופרנסה בנקל.

יצוין, כי ברכה נדירה זו עשתה פירות רבים, נוכח עשרות עדויות אישיות של הורים נרגשים, המספרים על ישועות גדולות שראו בחינוך ילדיהם לאחר שאימצו ילד ב"קרן ההסעות". רבים ראו בכך את ההשתדלות המינימאלית שהם נדרשים לעשות עבור לסיעתא דישמיא עבור חינוך הבנים והבנות. עוד נודע, כי בבתים רבים שאימצו ילד בשנה שעברה, הרגישו את הסיוע ודווחו על ישועות גדולות בתחום זה, כאשר ילדיהם שהתקשו בלימודים החלו להתקדם ולגדול לשמחת הוריהם. גדולי הדור מבהירים כי ילדים אלו הכמהים לחינוך תורני נחשבים ל"ילדי הקב"ה", ומי שנושא בעול ונעשה שותף עם הקב"ה לחינוכם, בוודאי הקב"ה ימלא את משאלותיו לנחת יהודי מצאצאיו שלו.

 

"קרן ההסעות" הנו 'גלגל ההצלה' הרוחני של עשרות אלפי תלמידים ותלמידות בארץ ישראל המתגוררים ביישובים או במקומות מרוחקים מבית הספר התורני, וללא הסעה מסודרת היו לומדים היום בבית הספר הממלכתי שבאזור מגוריהם, בחינוך הרחוק מאד מחיי תורה ומצוות. בהכוונת גדולי הדור זצוק"ל ויבדל"ח, הוקם הארגון כקרש הצלה רוחני כדי לאפשר את הגעת אלפי התלמידים מידי בוקר, מפתח בתיהם ועד לבית הספר התורני. 

 

 

לאימוץ ילד בקרן ההסעות ולמסירת שמות למעמד התפילה של גדולי ישראל ניתן לפנות למוקד: 1700-50-66-22 ת.ד. 257 בני ברק. או בהעברה לבנק הפועלים סניף 655 מס' ח-ן: 339991. ובזכות הסיוע והנתינה יזכו לכל אחד ואחד ל"אם אתה משמח את שלי – אני משמח את שלך"