"פיקוח נפש רוחני": הדים רבים לקריאת מרנן גדולי הדור שליט"א לאמץ ילד ב"קרן ההסעות" ולהצילו מחינוך כפרני רח"ל

מתוך חרדה כנה לעתידם הרוחני של ילדי ישראל המתחננים לחינוך תורני יצאו מרנן ורבנן גדולי הדור ובראשם רשכבה"ג רבנו הגדול מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א בקריאה קדושה וזעקה לכל יראי ה' לאמץ ילד "בקרן ההסעות" ולהצילו מבאר שחת רח"ל * "קול שוועת ילדי ישראל בני הפריפריות, אשר כל חינוכם וגידולם בתורה וירא"ש תלוי בקרן ההסעות שע"י החינוך העצמאי והוא כאבר שהנשמה תלויה בו" כתבו גדולי הדור והוסיפו: "ועל כן חוב קדוש לכל אחד ואחד ליטול חלק במצווה גדולה וחשובה זו אשר הוא פיקוח נפש רוחני"

"ואיך אעלה אל אבי": לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג, כאשר המערכה על עתידם הרוחני של עשרות אלפי ילדי ישראל ניצבת שוב במלא עוצמתה, עלו ראשי 'קרן ההסעות' למעונם של מרנן ורבנן שליט"א לקבל את ברכתם ותמיכתם לפתיחת המגבית השנתית, ונפעמו מלהט הערבות שגילו גדולי הדור כלפי המשימה החשובה להצלת ילדי ישראל מחינוך כפרני.

גם בפתחה של שנה זו, תלויים ועומדים מאות ילדי ישראל מערי השדה, אשר מפצירים בהנהלת "קרן ההסעות" לכלול אף אותם במערך ההסעות ולזכות בחינוך תורני. מדובר במשימת הצלה הרוחנית מהמעלה הראשונה, כאשר הוכח מעל לכל ספק כי ילד שלא הצליח להגיע להסעה – הועבר בלית לחינוך ממלכתי וגדל מנוער כליל מחיי תו"מ חלילה, ואילו ילד שקיבל הסעה – צמח בתורה ויראת שמים והפך לבן ישיבה מובחר. אולם, עבור משימה זו, נדרשת הוספת מסלולי נסיעה רבים ועיבוי מסלולים קיימים, דבר הכרוך בהוצאה כספית כבדה שמנהלי קרן ההסעות מתקשים להתחייב עליו. המשמעות ברורה: אם לא יהיו הסעות לאותם מאות ילדי ישראל, הם יישלחו לחינוך כפרני ולא ידעו אפילו 'שמע ישראל' רח"ל.

אווירת חירום שררה בכינוס החירום שהתקיים במעונו של רשכבה"ג רבנו הגדול מרן ראש הישיבה שליט"א למען "קרן ההסעות", כאשר על פניהם של גדולי הדור שליט"א ניכרה היטב הדאגה העמוקה לרבבות צעירי הצאן בערי הפריפריה, שעלולים להינתק ממורשת ישראל. מרגש היה לראות את ראשי העדה הנושאים את משא העם ומשמרים את פך השמן הטהור, כיצד נתון ליבם גם אל הילד הבודד המתגורר בישוב מרוחק ושלא זכה לגדול במקום תורה. האם גם בשנה הבאה יוכל להגיע אל בית הספר התורני? האם יוכל להמשיך לצמוח בדרך ישראל סבא, או שמא בהיעדר הסעה ייאלץ חלילה ללמוד בבית ספר ממלכתי שבאזור מגוריו.

בקריאת הקדושה שכתבו במיוחד לקראת פתיחת שנה"ל הבעל"ט כתבו מרנן ורבנן שליט"א: "קול שוועת ילדי ישראל בני הפריפריות, אשר כל חינוכם וגידולם בתורה וירא"ש תלוי בקרן ההסעות שע"י החינוך העצמאי והוא כאבר שהנשמה תלויה בו לבל ילכו לרעות בשדות זרים ר"ל

במכתבם ציינו גדולי הדור את ההוצאות הכבדות המונחות לפתחם של המנהלים. "לפני כשש עשרה שנה הקימו גדו"י זצוקלל"ה את קרן ההסעות ויש כל הזמן צורך להרחיב את ההסעות לבתי הספר ויישובים חדשים (ורק בשנה האחרונה תקציב ההסעות גדל בכחמש מליון ₪) וידיהם קצרה להושיע. והגדילו לעשות במסי"נ ובממון בדאגה להמשך דרכם לישיבות הקדושות ואח"כ בלעמוד לימינם בישיבות עצמם". 

ובשל חשיבות הדבר הוסיפו מרנן ורבנן שליט"א את המילים הנדירות והמחייבות: "ועל כן חוב קדוש לכל אחד ואחד ליטול חלק במצווה גדולה וחשובה זו אשר הוא פיקוח נפש רוחני ולכה"פ לאמץ ילד אחד בשנה (שהוא 12X100)".

ולסיום הרעיפו גדולי ישראל מברכתם על התומכים ומסייעים למפעל קדוש זה: "וזכות ת"ת של ילדי ישראל תעמוד להם במידה כנגד מידה לראות נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם ולגמור דינם לטובה בימי הדין הממשמשים ובאים ואך טוב וחסד יכונו באוהלם כל הימים". 

על קריאה קדושה זו חתמו גדולי הדור ובראשם רשכבה"ג רבנו הגדול מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, מרן הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א, מרן הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, מרן הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, מרן הגאון הגדול רבי משה הילל הירש שליט"א, מרן הגאון רבי שרגא שטיינמן שליט"א, הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליט"א, הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, הגאון הגדול רבי צבי ברגמן שליט"א, הגאון הגדול רבי אברהם יצחק קוק שליט"א, הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א, הגאון הגדול רבי אביעזר פילץ שליט"א, הגאון הגדול רבי יעקב הלל שליט"א. כמו כן חתמו כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א וכ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א. 

דבריהם וחתימתם של מרנן ורבנן שליט"א חוללו רושם כביר על המוני יראי ה', המבקשים אף הם להצטרף ללגיונו של מלך, ללכת בדרכי גדולי ישראל ולאמץ ילד מילדי קרן ההסעות ולהבטיח את חינוכו הטהור למשך שנה. כמו כן מבקשים הם לזכות בהבטחה הנדירה של גדולי הדור, שכל המאמץ ילד – יזכה לנחת יהודי מכל יוצ"ח.

בימים אלה, נערכים בקרן ההסעות לפתיחת שנת הלימודים החדשה תשפ"ב, בסימן של תנופה והתרחבות. בארגון מספרים על בתי ספר שכבר שעמדו לקראת סגירה מחוסר תלמידים, וכעת עם פתיחת שנה"ל החדשה הם רושמים גידול בתלמידים בזכות ההסעות המביאות אותם גם מישובים מרוחקים. "אנחנו אמונים על שליחותם של גדולי ישראל, לא לוותר על אף ילד יהודי המבקש ללמוד בחינוך תורני. לעיתים אפשר לראות הסעות 'לא כלכליות' שיוצאות מידי יום לישובים מרוחקים כדי להביא ילדים בודדים ללמוד תורה, אבל זו חובתנו", אומרים בקרן ההסעות.

ארגון "קרן ההסעות" שנוסד ע"י גדולי הדור זצוק"ל, מסיע מידי יום למעלה  מ-20,000 ילדים טהורים מבתים מתחזקים אל 122 בתי ספר תורניים של החינוך העצמאי. ללא הסעה זו, אלפי ילדים אלו היו נשלחים ללמוד בבתי ספר כפרניים רח"ל ללא שמץ של תורה ויהדות. מדובר בריבי רבבות של 'שמע ישראל' ודפי משנה וגמרא בכל שנה הנזקפים לזכותם של התורמים והמסייעים.