האברך סיפר בדמעות: "זה היה נס מוחשי. הבן החולה שלא היה מסוגל לאכול הפך לבריא ושלם"

האברך שבנו החולה נזקק לאכול דרך זריקות, החל למלא הוראת קבע לאימוץ ילד ב'קרן ההסעות' ובאותו זמן התבשר כי בנו החל לאכול. ביום שהוראת הקבע החלה לרדת – זה היה יום האשפוז האחרון שלו * הקב"ה שילם לנו במזומן. אנחנו הבאנו לו ילד רוחני, הוא ריפא את הילד שלנו", סיפר בהתרגשות

משמח את שלך: העדויות המפעימות על ישועות אישיות ונחת מהילדים להם זוכים המאמצים ילד ב'"קרן ההסעות" ממשיכות לזרום כל העת למשרדי הארגון. הברכה וההבטחה הנדירה של גדולי הדור זיע"א ושיבדל"ח לנחת מהילדים נראות במוחש. אולם דומה כי עדות אחת, מרגשת במיוחד, מעוררת הדים רבים גם בשל המהירות הפלאית בה נושע התורם.

 

בהנהלת קרן ההסעות התקבלה עדות אישית שסיפר אחד מאנשי הארגון: "באחד המגביות שערכתי עבור הארגון בשכונת פרדס כץ בבני ברק, נכנסתי לכולל אברכים וביקשתי לדבר בנושא. ניגש אלי ראש הכולל ואמר: 'אני תלמיד של גאון ישראל מרן הגר"ד לנדו שליט"א שתמיד דיבר בעוז במעלת פעולות ההצלה של 'קרן ההסעות'. וכך נתן לי את זכות הדיבור".

 

"במהלך דבריי, קם אברך אחד מהכולל והחל לשוחח עם האברך שהגיע עמי לצורך המגבית. האמת, השיחה הזו הפריעה לי מעט אך לא הערתי לו. כשסיימתי לדבר, הסתובבנו בין האברכים להחתים אותם על אימוץ ילד, וכך אני מגיע לאותו אברך שדיבר. הוא קם ממקומו ואומר לי: כשהתחלת לדבר על אימוץ ילד, הדבר מיד הציף אצלי את הקושי העצום שאני מתמודד עמו בבית. ייסורים שאני לא מאחל גם לשונאיי".

 

מסתבר שהאברך מתמודד עם בן חולה בבית, הסובל מקשיים עצומים באכילה והם נדרשים להאכילו בשיטות שונות ומשונות. "בארבע השנים האחרונות, אם הצלחנו להאכיל אותו דרך הפה, כפית אחת ביום – אמרנו הלל השלם וזה לא קרה", סיפר האברך כשדמעות בעיניו. "והנה, חשבתי לעצמי, הילד שלנו מבחינה רוחנית לא נראה גרוע אצל הקב"ה. לכן, למען רפואתו, אנחנו נאמץ ילד אחד ב'קרן ההסעות' שיהיה בריא בנשמתו. אנחנו נביא לקב"ה ילד יהודי טהור, ובזכות זה נזכה לרפואת הילד שלנו".

 

"וכשהתחלת לדבר על כך, קמתי מיד לאברך שהיה איתך וביקשתי ממנו הוראת קבע כדי שאוכל למלא", סיפר האברך לאיש קרן ההסעות, "עד שהגעת למקומי חלפה חצי שעה. והנה עוד בטרם סיימתי למלא, אני מקבל טלפון מהבית ושומע צעקות רמות. היו לי ביזיונות בבית המדרש. יצאתי החוצה ואני אומר לאשתי, מה את צועקת? מה קרה? היא אומרת: אתה לא תאמין. הילד פתאום אמר שהוא רעב. מתי אי פעם הילד ביקש אוכל? רצתי להביא לו במזרק כמה סי-סי רק שלא יקיא את זה, והנה הילד מתיישב ליד השולחן ואוכל לתדהמתי צלחת מרכזית של כל הילדים, ומדובר במשפחה ברוכת ילדים כ"י. זה יותר מנס!", זועק האברך, "דמיין לעצמך את מרן הרב שטיינמן זצוק"ל עם קיבתו המצומקת אוכל פתאום נתח של קרבן פסח. זה היה היחס".

 

מספר איש האירגון: "האירוע התרחש בחודש חשוון. לפני פורים מתקשר אלי האברך ואומר לי בהתרגשות: הילד בריא ושלם. ביום שירדה הוראת הקבע בבנק – זה היה יום האשפוז האחרון שלו. אני לא יודע להסביר זאת. ראינו את הנס בחוש. זה ילד שלא ידענו כבר מה לצפות לגביו. הוא היה 'שלד עצמות' וכל היום דקרו אותו עם זריקות כדי לאכול, בייסורים נוראיים. הקב"ה שילם לנו מזומן. אנחנו הבאנו לו ילד רוחני, הוא ריפא את הילד שלנו".

 

כאמור גדולי הדור שליט"א שבו והפליגו במעלה הנשגבה של החזקת מפעל "קרן ההסעות" המהווה גלגל הצלה רוחני לאלפי ילדי ישראל וכן הבטיחו שהעושים כן יזכו לנחת יהודי מכל יוצ"ח. מדובר בעשרות אלפי ילדים למשפחות מתחזקות ברחבי הארץ, חלקם מתגוררים ביישובים וכפרים נידחים, שאילולא ההסעה המביאה אותם מידי בוקר לבתי הספר התורניים, הם היו נשלחים ללמוד במוסדות הממלכתיים שליד מגוריהם ונשאבים לחינוך כפרני רח"ל. מדהים לראות בסיפור זה כיצד הישועה הגיעה במהירות רבה כהבטחת גדולי ישראל.