"יזכו לרוב נחת": אלפי ילדי קירוב קיבלו את התורה לראשונה בחייהם בזכות תורמי "קרן ההסעות"

באווירת ימי חג מתן תורה ומתוך רגש של ערבות, רבים נענו לקריאת גדולי ומאור הדור שליט"א לאמץ ילד ב"קרן ההסעות" כדי שגם הם יזכו לקבל את התורה ולצמוח בחינוך תורני עדויות מפעימות וישועות אישיות ונחת מהילדים להם זכו המאמצים ב"קרן ההסעות" כהבטחת גדולי הדור שליט"א

ובאו כולם בברית יחד: אלפי ילדי קירוב ברחבי הארץ זכו להיכנס וללמוד בבתי הספר התורניים של 'החינוך העצמאי' בזכות תורמי "קרן ההסעות". מדובר בעשרות אלפי ילדים למשפחות מתחזקות ברחבי הארץ, חלקם מתגוררים ביישובים וכפרים נידחים, שאילולא ההסעה המביאה אותם מידי בוקר לבתי הספר התורניים, הם היו נשלחים ללמוד במוסדות הממלכתיים שליד מגוריהם ונשאבים לחינוך כפרני רח"ל. כיום, בזכות מערך ההסעות הפועל תמידין כסדרן בכל ימות השנה, ילדים אלו מקבלים את התורה לראשונה בחייהם ומחוללים שינוי עצום גם בקרב בני משפחותיהם.

בימים אלו של התרוממות רוח מחג מתן תורה, רבים נענים מתוך רגש של ערבות לקריאת הקודש של מרנן ורבנן גדולי הדור זצוק"ל ויבדלח"א, לתרום ולאמץ ילד מילדי "קרן ההסעות" שיזכו אף הם לקבל את התורה ולגדול בחינוך תורני. גדולי הדור שליט"א שבו והפליגו במעלה הנשגבה של החזקת מפעל "קרן ההסעות" המהווה גלגל הצלה רוחני לאלפי ילדי ישראל וכן הבטיחו שהעושים כן יזכו לנחת יהודי מכל יוצ"ח, דבר שכל הורה מתפלל ומייחל לו.

 

עדיין מהדהדים באוזנינו דבריו הקדושים של רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, כשנשאל מה יזכו התורמים והמסייעים ל"קרן ההסעות" הזוכים להביא ילדים לחינוך תורני, והשיב בקולו: "יהיו להם ילדים צדיקים", ובמכתבו בעניין זה פרט מרן שר התורה זצוק"ל וכתב: "ואין ספק שמי שעוזר לבניו אלו של הקב"ה יקבל את שכרו בברכת שמים… ויזכו לנחת יהודי מיוצ"ח שיהיו זרע כשר והגון וירוו מהם רב עונג ואך טוב יכונו באהלם כל הימים". הבטחה נדירה עדיין מרגשת רבים בבחינת "גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם".

 

ולהבהל"ח, רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א ממשיך לקרוא ולפעול במלא העוז למען החזקת "קרן ההסעות", ואף התבטא ואמר: "אין לשער את הזכויות של אלו שעוזרים לעניין הגדול הזה". כזכור, במעמד תפילה נדיר שקיים במעונו אשתקד, העתיר יחד עם גדולי ומאורי הדור שליט"א על התורמים לקרן ההסעות שיזכו לרוות נחת יהודי מכל יוצ"ח, ושימשיכו לשקוד על דלתות התורה ויסורו מהם כל המניעות. במכתב שפרסם בכתי"ק, כתב רבינו הגדול מרן ראש הישיבה שליט"א: "כל המשתתפים בהחזקת ילד אחד יזכו במידה כנגד מידה לרוב נחת דקדושה מכל צאצאיהם היקרים יחיו".

 

גדולי ומאור הדור שליט"א יצאו אף הם בקריאת קודש בנושא זה, ובראשם מרן גאון ישראל רבי דב לנדו שליט"א שיצא מגדרו ובמכתב מיוחד כתב: "זכתה קרן ההסעות לילדי החינוך העצמאי להביא עשרות אלפי ילדי ישראל לחינוך של תורה ומצוות… ואשרי כל המסייעים ומטים כסף מהונם ומאונם למען הנכבד והנעלה הזה, אשרם ואשרי חלקם, ומן השמים יתברכו בנחת מכל אשר להם ובהצלחה בכל אשר יפנו..".

 

הדים רבים נרשמו לדבריו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א, אשר מלווה מקרוב את פעילות הקרן ומעלה על נס על גודל ההצלה הרוחנית הנעשית בקרב אלפי ילדי ישראל. במכתב עדות לתורמים לילדי קרן ההסעות ציין מרן הגרמ"ה שליט"א את מעלת ה'מידה כנגד מידה', וכתב: "ובוודאי בס"ד כל הלוקחים ע"ע החזקת ילד בקרן ההסעות יזכו למידה כנגד מידה ולנחת מכל יוצ"ח".

 

גם מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א הפליג בשבח הפעילות, ובמכתב עדות והבטחה לתורמים כתב: "וזכות הסיוע לקרן ההסעות שיזכו מידה כנגד מידה שירוו נחת מכל יוצ"ח".

 

יצוין, כי ברכה נדירה זו עשתה פירות רבים, נוכח עשרות עדויות אישיות של הורים נרגשים, המספרים על ישועות גדולות שראו בחינוך ילדיהם לאחר שאימצו ילד ב"קרן ההסעות". רבים ראו בכך את ההשתדלות המינימאלית שהם נדרשים לעשות עבור לסיעתא דישמיא עבור חינוך הבנים והבנות. עוד נודע, כי בבתים רבים שאימצו ילד בשנה שעברה, הרגישו את הסיוע ודווחו על ישועות גדולות בתחום זה, כאשר ילדיהם שהתקשו בלימודים החלו להתקדם ולגדול לשמחת הוריהם. גדולי הדור מבהירים כי ילדים אלו הכמהים לחינוך תורני נחשבים ל"ילדי הקב"ה", ומי שנושא בעול ונעשה שותף עם הקב"ה לחינוכם, בוודאי הקב"ה ימלא את משאלותיו לנחת יהודי מצאצאיו שלו.

 

"נעשה ונשמע": כינוסי 'אבות ובנים' כהכנה לקבלת התורה

לקראת חג מתן תורה יצאו בבתי הספר של החינוך העצמאי ביוזמה, ללימוד 'אבות ובנים' של ילדי הקירוב כהכנה לקבלת התורה. בכינוסים אלו הגיעו האבות ובניהם, ילדי קרן ההסעות' הלומדים בבתי הספר התורניים, ללימוד משותף עם הוריהם. היו אלו מחזות מרגשים ומרוממים, לראות את ההורים שחלקם לא זכו לחיי תורה, לומדים עם הילדים מתוך סדר לימוד מיוחד שהודפס לאירוע, כאשר המחנכים והפעילים עוברים בין השולחנות, מדברים עמם בלימוד ומחיים את הסוגיה.

 

לאחר מכן, נערכה סעודת מצווה בין הלומדים והתקיימה שיחת חיזוק ממשגיחים על מעלת לימוד התורה והזכות הגדולה של הילדים, המוסרים נפש מידי יום להגיע ללמוד תורה באמצעות קרן ההסעות. בכינוסים אלו, ראו על פניהם של ההורים את הנחת שהם רווים מבניהם הגדלים בחינוך תורני, כיצד הם הופכים לתלמידי חכמים היודעים ללמוד משנה וגמרא וכיצד התורה משנה את מידותיהם.