עשרות אלפי ילדי "קרן ההסעות" שבו בשמחה ללימודיהם בבתי הספר התורניים

רבים מהתלמידים סיפרו בהתרגשות על חוויות מליל הסדר בבתיהם שנערך כהלכתו ועל חידושי ההגדה שאמרו כפי ששמעו בבתי הספר מחזות מרגשים של לימוד בישיבות בין הזמנים ע"י בוגרי "קרן ההסעות" ברחבי הארץ

עשרות אלפי תלמידי "קרן ההסעות" מכל רחבי הארץ חזרו ללימודיהם בבתי הספר התורניים של "החינוך העצמאי", בתום חופשת חג הפסח. התרגשות רבה ניכרה על התלמידים בשובם לספסל הלימודים, כשסיפרו על החוויות הרוחניות שעברו במהלך חג הפסח ובמיוחד בעריכת ליל הסדר כהלכתו בבתיהם, זאת על סמך הידיעות הרבות שרכשו בבתי הספר על מצוות החג ומשמעותו.

 

מדובר בעשרות אלפי תלמידי קירוב של משפחות מתחזקות ברחבי הארץ, חלקם מתגוררים  ביישובים וכפרים נידחים, אשר זוכים לחיי תורה אך ורק בזכות מערך ההסעות של "קרן ההסעות. התלמידים סופגים את ידיעותיהם ביהדות בעזרת המלמדים המעולים, גדלים בעצמם בתורה ובמצוות ומשפיעים אווירת חיזוק וקדושה בבתיהם ובסביבתם.

 

רבים מהתלמידים סיפרו, שהדריכו את הוריהם כיצד לערוך את קערת ליל הסדר ומה טיבה של כל מצווה ממצוות החג. תלמידים אחרים סיפרו שאמרו את ההגדה כולה ואף השמיעו פירושים מיוחדים ששמעו בבית הספר וכן את סיפורי יציאת מצרים – עד השעות הקטנות של הלילה. כמו כן, סיפרו התלמידים כי משפחות אחרות בישוב שאינן שומרי תו"מ הגיעו לערוך את הסדר עם משפחתם כדי לשמוע ולקיים את מצוות החג כהלכתם. המחנכים והמלמדים רוו נחת מהתלמידים גיבורי הרוח המתקדמים באופן מופלא וממשיכים את המסורת היהודית גם בקרב משפחותיהן המתחזקות.

 

כזכור, בערב חג הפסח, ערכו המחנכים בבתי הספר הללו פעולות חווייתיות כדי להעניק לילדים אוירה מוחשית של מצוות החג. בבתי ספר רבים הפכו הכיתות למעין "מאפיית מצות" מדומה, כאשר התלמידים הולבשו בסינרים ובכובעים לבנים, בידיהם בצק ומערוך ובחזית הכיתה הוצב ה'תנור' לאפיית המצות. כמו כן, נערכו בכיתות "סדרי פסח" מיוחדים בבתי הספר, הכוללים את כל מצוות הלילה. על שולחנות ערוכים דימו צוות המורים בפני התלמידים את שולחן ליל הסדר ובו הקערה, המצות, המרור ועוד, והסבירו לילדים את מצוות החג וטעמה של כל מצווה. חוויות אלו השפיעו רבות על התלמידים וחוללו שינוי גדול בבתיהם.

 

יצוין, כי בקרן ההסעות ממשיכים ללוות גם את בוגרי בתי הספר אשר לומדים כיום בישיבות קדושות. ואכן, גם בימים אלה, ימי בין הזמנים, ניתן לראות מחזות מרגשים של מאות תלמידי ישיבות קדושות מכלל בוגרי ה'קרן', הגודשים את בתי הכנסת ובתי המדרשות בישיבות בין הזמנים, רוכנים על הגמרות ומשננים את הלימוד עליו שקדו במהלך זמן חורף בישיבותיהם ומאזינים לשיעורי תורה מראשי ישיבות. אשרי עין ראתה זאת.

 

יצוין כי גם בישובים מרוחקים בהם לא התקיימו מעולם ישיבות בין הזמנים, התארגנו הבחורים ופתחו ישיבות בין הזמנים בבתי הכנסת בישוב. רבים התפעלו לראות את התלמידים הללו, שאך לפני מספר שנים לא ידעו כלל מהי משנה וגמרא, והנה כיום הם ת"ח בעצמם ומנצלים את זמן החופשה כדי להתעלות בלימוד. גם הוריהם של הנערים רוו נחת גדולה מהתנהגותם האצילית והמרוממת של בניהם, אל מול שאר ילדי היישוב שלא זכו להתחנך בדרך התורה.

 

כיתוב:

 

"טעונים בחוויות רוחניות של ליל הסדר כהלכתו". ילדי קרן ההסעות