לקראת סוף שנת המס: הזדמנות לאמץ ילד ב"קרן ההסעות" להצלת חינוכו הטהור ולהזדכות לצרכי מס

בימים אלו נוצרה הזדמנות עצומה להיכלל בברכתם של מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א לזכות לנחת יהודי מכל יוצ"ח ע"י אימוץ ילד ב"קרן ההסעות" וגם להזדכות על התרומה לצרכי מס

זכין לאדם: לקראת סוף שנת המס בעוד כשבוע, רבים ממהרים להיענות לקריאת גדולי ישראל שליט"א ולאמץ ילד ב"קרן ההסעות" להצלת חינוכו הטהור, ולהזדכות לצרכי מס לפי סעיף 46. כידוע, התרומה ל"קרן ההסעות" מוכרת לצרכי מס והתורמים בימים אלו יוכלו להזדכות על תרומה זו בחישובי שנת המס היוצאת.

 

בכך, בימים אלו ישנה הזדמנות של ממש להצטרף ללגיונו של מלך, להיכלל בברכתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א לתורמים והמאמצים של ילדי קרן ההסעות, לזכות לנחת יהודי מכל יוצאי חלציהם, וגם להציל ילד יהודי מחינוך כפרני רח"ל, וגם להזדכות על התרומה לצרכי מס.

 

כזכור, במעמד התפילה רב הרושם שהתקיים השנה במעונו של רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א להצלחת ילדי התורמים ל"קרן ההסעות", רבינו הגדול מרן ראש הישיבה שליט"א יצא מגדרו על מעלת התורמים ואמר: "דבר פשוט הוא הזכות לתרום לקרן ההסעות, זכות של זיכוי הרבים בתורה לילדים, וידוע מי שמשפיע על אחרים לעשות מעשים טובים, כל המעשים הטובים של המושפעים שייכים לו. ומזכי הרבים שמחנכים ילדים, אפילו ילד אחד שמחנכים אותו לתורה ולמצוות, הרי אחר כך הוא יהיה בעל משפחה עם אשה וצאצאים, ועל ידי שהוא יהיה מחוזק הוא משפיע הלאה על כל המשפחה והצאצאים שלו, שעוסקים בתורה ובמצוות ובמעשים טובים מכוחו, וזה מעשים טובים מרובים של דור ועוד דור במשך הרבה דורות, ויכול להגיע לאלפים ורבבות, ונמצא שהמשפיע מזכה רבבות אנשים בזכות שהציל ילד אחד! וכל שכן שיש פה הצלה של הרבה ילדים ולא רק אחד, אין לשער את הזכויות של אלו שעוזרים לעניין הגדול הזה".

 

יצוין, כי ברכה נדירה זו עשתה פירות רבים, נוכח עשרות עדויות אישיות של הורים נרגשים, המספרים על ישועות גדולות שראו בחינוך ילדיהם לאחר שאימצו ילד ב"קרן ההסעות". רבים ראו בכך את ההשתדלות המינימאלית שהם נדרשים לעשות עבור לסיעתא דישמיא עבור חינוך הבנים והבנות. עוד נודע, כי בבתים רבים שאימצו ילד בשנה שעברה, הרגישו את הסיוע ודווחו על ישועות גדולות בתחום זה, כאשר ילדיהם שהתקשו בלימודים החלו להתקדם ולגדול לשמחת הוריהם.

 

"קרן ההסעות" הנו 'גלגל ההצלה' הרוחני של עשרות אלפי תלמידים ותלמידות בארץ ישראל המתגוררים ביישובים או במקומות מרוחקים מבית הספר התורני, וללא הסעה מסודרת היו לומדים היום בבית הספר הממלכתי שבאזור מגוריהם, בחינוך הרחוק מאד מחיי תורה ומצוות. בהכוונת גדולי הדור זצוק"ל ויבדל"ח, הוקם הארגון כקרש הצלה רוחני כדי לאפשר את הגעת אלפי התלמידים מידי בוקר, מפתח בתיהם ועד לבית הספר התורני.