"למעלות גבוהות": גדולי ישראל שליט"א הקדישו את לימוד התורה של ילדי קרן ההסעות לע"נ הוריהם זצוק"ל ביום היארצייט

גדולי ישראל ובראשם מרן ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, מרן ראש הישיבה הגאון רבי משה הילל הירש שליט"א ומרן ראש הישיבה הגר"ש שטיינמן שליט"א הצטרפו אף הם ליוזמה והקדישו את לימוד התורה של ילדי "קרן ההסעות" לע"נ אבותיהם הגדולים זצוק"ל * וכבר הפליגו חז"ל במעלה הנשגבה של לימוד תורה לעילוי נשמות הנפטרים ובפרט הבל פיהם של תשב"ר

עילוי נשמה: הדים רבים נרשמו בקרב רבים מיראי ה' ליוזמת רבינו הגדול מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א להשתתפות במימון להסעה ביום השנה ליקירכם וזכות לימוד התורה של אלפי ילדי תשב"ר מ"קרן ההסעות" שעליהם עומד העולם לזכות הנפטרים יוקדש לעילוי נשמתם. יוזמה מרגשת זו שהחל בה רבינו הגדול שליט"א בכ' בחשוון, יום השנה לפטירת אביו הגאון הגדול רבי צבי יהודה אדלשטיין זצ"ל", הביאה גדולי ישראל שליט"א נוספים להצטרף אף הם ליוזמה הנפלאה ולהנציח את הוריהם בפעולה נשגבה זו, שכידוע גורמת לנפטרים נחת רוח גדולה בשמי רום.

 

מרן ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א ציין ברתת של קדושה בלוח "לזכות נשמת" את יום היארצייט של אביו הגדול, הגאון האדיר רבי דב פוברסקי זצוק"ל, ראש ישיבת פוניבז', כאשר רבבות זכויות התורה של הילדים שלא טעמו טעם חטא נזקפים לזכותו. גם מרן ראש הישיבה הגאון רבי משה הילל הירש שליט"א הצטרף ליוזמה וחתם בכתב ידו על לוח הזיכרון "לע"נ דוד יצחק ב"ר משה ז"ל", הלא הוא אביו רבי דוד יצחק הירש זצ"ל.

 

מרן ראש הישיבה הגר"ש שטיינמן שליט"א, נטל אף הוא את העט בחדווה של מצווה וחתם בלוח הזכרון: "לע"נ ר' אהרון לייב ב"ר צבי זללה"ה", הלא הוא אביו הגדול, רשכבה"ג רבנו הגדול מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, שכידוע מסר נפשו בחיי חיותו להצלתם של רבבות ילדי "קרן ההסעות" שיגיעו בכל בוקר לבתי הספר התורניים בהסעה להתחנך בחינוך יהודי טהור וימשיכו לישיבות קדושות ויגדלו לתפארת. אין ספק כי הזכויות העצומות של הנטיעות שנטע והפירות הרבים שצמחו מאז ומפארים את עולם התורה והישיבות, עומדים לזכותו של רבינו הגדול זצוק"ל עד לקץ הימים.

 

כידוע, מעלת לימוד התורה נחשבת לעילוי הנשמה הגדול ביותר, ומופיעה רבות בספרי רבותה"ק כפעולה הנשגבה ביותר שניתן לעשות למען הנפטרים. השל"ה הקדוש כותב בספרו: "'משנה' אותיות 'נשמה', ויש כח גדול בלימוד המשנה לעזור לנשמה ולהעלותה למקום גבוה". ערכו של לימוד תורה מועיל לנפטר אף יותר מכל תפילה או אפילו אמירת קדיש, כפי שכתב בספר 'יוסף אומץ': "ענין הקדישים וברכו, תיקון זה אינו אלא לעמי הארץ, אבל לימוד תורה מועיל שבעתיים מכל תפילה, שעל ידי כן מכניסים את הנפטר למעלות גבוהות בגן עדן".

 

אין ספק של לימוד תורה של הבנים על הוריהם הוא המעלה הגדולה ביותר לנפטר, אולם לא כולם יכולים ללמוד כל יום לעילוי נשמת הוריהם, לכן היוזמה להשתתפות במימון להסעה ביום השנה ליקירכם והקדשת זכויות התורה של רבבות ילדי ישראל הטהורים לעילוי נשמתם, היא הזדמנות פז עבור הבנים לגרום לנחת רוח גדולה להוריהם או יקיריהם, לזקוף לזכותם זכויות עצומות של הבל פה טהור ולהעלות אותם למדרגות גבוהות.

 

ומפעל התורה האדיר של "קרן ההסעות" מתרחש מידי יום, כאשר למעלה מ-20,000 ילדים טהורים כ"י מבתים מתחזקים עושים את דרכם בלמעלה מ-1,600 קווי הסעה שונים מ-260 ישובים אל 126 בתי ספר תורניים של החינוך העצמאי, ושם הם הוגים בתורה ומתעלים ברוחניות. מדובר במפעל הצלה רוחני, שהרי לולא ההסעה, ילדים אלו היו נשלחים ללמוד בבתי ספר חילוניים רח"ל.

 

המצטרפים ליוזמה החשובה, יקבלו עד לביתם בשליח מיוחד תעודת "שטר זיכרון" מיוחדת, בה יופיע שמו של הנפטר ז"ל ותאריך פטירתו, וכי הוקדש והונצח בלוח השנה של ילדי "קרן ההסעות", וזכות לימודם של ילדי ישראל בקדושה וטהרה תהא לעילוי נשמתו, ותעמוד לזרעו עד עולם לאורך ימים ושנים. להצטרפות לגדולי ישראל שכבר מסרו את שמות יקיריהם, ניתן להתקשר למוקד קרן ההסעות: 1700-50-66-22.