ביום השנה: רבינו הגדול מרן הגרי"ג שליט"א הקדיש את זכות לימוד ילדי 'קרן ההסעות' לע"נ אביו הגה"ק זצוק"ל

הדים רבים ליוזמת "לזכות נשמת" של רבינו הגדול מרן הגרי"ג שליט"א להקדשת זכויות לימוד התורה של אלפי ילדי קרן ההסעות לע"נ הנפטרים ז"ל * וכבר נודעה המעלה הנשגבה שבזה כפי שכתב בספר 'יוסף אומץ': "לימוד תורה מועיל שבעתיים מכל תפילה, שעל ידי כן מכניסים את הנפטר למעלות גבוהות בגן עדן"

לעילוי נשמת: ברגע מרטיט ורב הוד, הוציא רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, את עטו וכתב על גבי שטר הזכרון בכי"ק: "לע"נ הגאון הגדול רבי צבי יהודה אדלשטיין זצ"ל". חתימה זו נעשתה בשבוע שעבר לקראת כ' חשוון, יום השנה לפטירת הגה"ק זצוק"ל, אביו של מרן שליט"א, ובכך פועל עבורו לעילוי נשמה הגדול ביותר, כשהוא זוקף את זכויות הלימוד של רבבות ילדי קרן ההסעות, הבל פיהם של תשב"ר שלא טעמו טעם חטא, לעילוי נשמתו הטהורה.

יוזמה נפלאה זו של רבינו הגדול מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א אשר יצאה לדרך בחתימת ידו לקראת יום היארצייט, מעוררת הדים רבים כאשר גדולי ישראל נוספים מצטרפים אף הם וזוקפים את הזכויות העצומות של לימוד התורה של אלפי ילדי ישראל לעילוי נשמת יקיריהם זכרונם לברכה ביום השנה לפטירתם.

מעלת לימוד התורה ידועה כעילוי הנשמה הגדול ביותר, ומופיעה רבות בספרי רבותה"ק כפעולה הנשגבה ביותר שניתן לעשות למען הנפטרים. השל"ה הקדוש כותב בספרו: "'משנה' אותיות 'נשמה', ויש כח גדול בלימוד המשנה לעזור לנשמה ולהעלותה למקום גבוה". ערכו של לימוד תורה מועיל לנפטר אף יותר מכל תפילה או אפילו אמירת קדיש, כפי שכתב בספר 'יוסף אומץ': "ענין הקדישים וברכו, תיקון זה אינו אלא לעמי הארץ, אבל לימוד תורה מועיל שבעתיים מכל תפילה, שעל ידי כן מכניסים את הנפטר למעלות גבוהות בגן עדן".

על כן, רבים מגדולי ישראל זצוק"ל, ביקשו בצוואתם מתלמידיהם ושומעי לקחם שילמדו משניות לטובת נשמתם. וכך כותב הגאון רבי עקיבא איגר בצוואתו: "אם אֶגְוַע, יודיעו את פטירתי בעיתונים, עם ההערה שהריני מבקש את תלמידַי וחברַי ללמוד במשך השנה הראשונה כל יום ויום פרק אחד משניות, לזכות את נשמתי. וכן ביום היארצייט שבכל שנה ושנה".

גם רשכבה"ג מרן הגרא"מ שך זצוק"ל, בצוואתו הקד' פנה לתלמידיו להשיב לו טובה בנושא הזה: "וכן אני מבקש מכל אלה התלמידים היודעים שקבלו תועלת ממני הן בתורה והן ביראת ה' והן במידות שיעשו חסד עימדי וילמדו בעד עילוי נשמתי אפילו משנה אחת או מחשבה אחת של מוסר, והיה זה שכרי כי גם אני מסרתי את נפשי להצלחתכם בלימוד, ואם יהיה בידי לעשות ולהמליץ לטובתכם אעשה בל"נ (בלי נדר)".

גם בצוואת רבנו הגדול מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, שחוללה התרגשות רבה בשל רצונו שלא להספידו ולא לכתוב עליו תארים, ביקש מרן זצוק"ל מהציבור להשיב לו טובה אחת – ללמוד תורה לעילוי נשמתו. וכך כתב: "אבקש מכל מי שרוצה בטובתי ללמוד פרק אחד משניות עד גמר י"ב חודש, והבנות יאמרו כל יום עשרה פרקי תהילים גם בשבת וביום טוב".

אין ספק של לימוד תורה של הבנים על הוריהם הוא המעלה הגדולה ביותר לנפטר, אולם לא כולם יכולים ללמוד כל יום לעילוי נשמת הוריהם, לכן היוזמה להקדיש את לימוד התורה של רבבות ילדי ישראל הטהורים המגיעים כל יום ללמוד תורה ע"י "קרן ההסעות" היא הזדמנות פז עבור הנפטרים, לזקוף לזכותם זכויות עצומות של הבל פה טהור ולהעלות אותם למדרגות גבוהות.

מפעל התורה האדיר של "קרן ההסעות" מתרחש מידי יום, כאשר למעלה מ-20,000 ילדים טהורים כ"י מבתים מתחזקים עושים את דרכם בלמעלה מ-1,600 קווי הסעה שונים מ-260 ישובים אל 126 בתי ספר תורניים של החינוך העצמאי, ושם הם הוגים בתורה ומתעלים ברוחניות. מדובר במפעל הצלה רוחני, שהרי לולא ההסעה, ילדים אלו היו נשלחים ללמוד בבתי ספר חילוניים רח"ל.

המצטרפים ליוזמה החשובה, יקבלו תעודת "שטר זיכרון" מיוחדת, בה יופיע שמו של הנפטר ז"ל ותאריך פטירתו, וכי הוקדש והונצח בלוח השנה של ילדי "קרן ההסעות", וזכות לימודם של ילדי ישראל בקדושה וטהרה תהא לעילוי נשמתו, ותעמוד לזרעו עד עולם לאורך ימים ושנים. להצטרפות לגדולי ישראל שכבר מסרו את שמות יקיריהם, ניתן להתקשר למוקד קרן ההסעות: 1700-50-66-22.