רבינו הגדול מרן ראש הישיבה מבטיח: "מידה כנגד מידה" – נחת דקדושה מהצאצאים לתורמים ל"קרן ההסעות"

בקרן ההסעות הצטברו עשרות רבות של סיפורים מופלאים על משפחות נתקלו בקושי חינוכי עם הילדים שכאשר ההורים התפללו ותרמו לקרן ההסעות כסגולה לנחת הם ראו ישועות למעלה מדרך הטבע.

מאת ח. הוניג

רבינו הגדול מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, יצא אתמול במכתב מיוחד לפעול ולהיתרם לאמץ ילד בקרן ההסעות כדי שיגיע יום יום ללמוד תורה בחינוך תורני ולא בחינוך כפרני.

רבינו הגדול מרן ראש הישיבה, נושא את משא קרן ההסעות על שכמו ומלווה אותה מאז פטירתו רה"י הגראי"ל שטינמן זצוק"ל שהקים את הקרן. לאחרונה לאחר שראשי הקרן עלו למעונו להתייעצות בעניינים העומדים על הפרק התוודע רבינו הגדול לקשיים הכלכליים הרובצים לפתחה של הקרן בעקבות ההצאות העצומות של שנת הקורונה ולכן יצא במכתב מיוחד בו הוא מבטיח כי מי שיאמץ ילד מילדי קרן בהסעות יזכה למידה כנד מידה לרוב נחת דקדושה מצאצאיו

 

וז"ל רבינו הגדול מרן ראש הישיבה:

ידוע הצורך הגדול בקרן ההסעות של החינוך העצמאי לתת חינוך לתורה ולמצוות לילדי ישראל הזקוקים להסעות.

כל המשתתפים בהוצאת החזקת ילד אחד יזכו במידה כנגד מידה לרוב נחת דקדושה מכל צאצאיהם היקרים שיחיו

הכו"ח בברכה י. גרשון אדלשטין     

 

נציין כי בקרן ההסעות הצטברו עשרות רבות של סיפורים מופלאים על משפחות נתקלו בקושי חינוכי עם הילדים. לפעמים מדובר בילדים שמתקשים בקריאה בכיתות הנמוכות לפעמים זה ילד שמתקשה בלימוד הגמ' , ילד שמתחיל ח"ו להראות סימני נשירה, לפני מבחן לישיבה קטנה או גדולה. בכל המקרים הללו כאשר ההורים התעשתו שפכו את ליבם בתפילה ותרמו לקרן ההסעות באימוץ ילד לשנה כסגולה לנחת הם ראו ישועות למעלה מדרך הטבע. הסיפורים הם רבים אבל חוט השני העובר בין כל הסיפורים היא אותה הבטחה של גדולי ישראל שכבר קבעו במכתב היוצא מידי שנה  ש"כל העוזרים והמסייעים למצווה זו הפרוסה על כל שנת הלימודים במשך יום יום לעשרות אלפי ילדי ישראל, יזכו לאורך ימים ושנות חיים מתוך בריאות ונחת יהודי אמיתי מכל יוצ"ח, לראות זרע ברך ד' בנים ת"ח מאירים בתורה ובמצוות, ויזכו בניהם ובנותיהם לזיווגים הגונים ולראות מהם דורות ישרים מבורכים".

 

"קרן ההסעות" הנו 'גלגל ההצלה' הרוחני של עשרות אלפי תלמידים ותלמידות בישראל המתגוררים ביישובים או במקומות מרוחקים מבית הספר התורני, וללא הסעה מסודרת היו לומדים היום בבית הספר הממלכתי שבאזור מגוריהם, בחינוך הרחוק מאד מחיי תורה ומצוות. בהכוונת גדולי הדור זצוק"ל ויבדל"ח, הוקם ארגון "קרן ההסעות" כקרש הצלה רוחני כדי לאפשר את הגעת אלפי התלמידים מידי בוקר, מפתח בתיהם ועד לבית הספר התורני.

 

בדור של היום כשהכל כ"כ פרוץ והסכנה הרוחנית אורבת מכל פינה, כל הורה מבין עד כמה יש צורך בשמירה ובעיקר בתפילה אל הקב"ה למען יחוס וירחם על ילדינו ונזכה לראות אותם גדלים ופרחים בכרם בית ה'.

 

זו השתדלות של כל הורה והורה לנחת יהודית אמיתית מהצאצאים בתרומה עבור אותם ילדים שאין מי ידאג להם, ילדים שגדלים ללא חינוך יהודי ורוצים ללמוד בחינוך תורני. מי שמסייע בפועל לילד יהודי, נשמה טהורה שלא טעמה טעם חטא, ללמוד תורה, אזי הקב"ה בעצמו יסייע לילד שלו לגדול ולפרוח בחינוך תורני – מידה כנגד מידה.