הדים רבים לקריאתו של רבינו הגדול מרן ראש הישיבה לתרום לקרן ההסעות ולהוושע: מידה כנגד מידה בנחת מהצאצאים לתורמים לקרן ההסעות

בתרומה לקרן ההסעות כל אחד מראה עד כמה איכפת לו מילדיו של הקב"ה, אותם ילדים שאין מי שידאג לעתידם הרוחני, והקב"ה מחזיר לו מידה כנגד מידה בנחת דקדושה מילדיו שלו

התעוררות רבה בציבור בני התורה להרתם ולסייע ולשאת בעול החזקת ילדי "קרן ההסעות", לאור קריאתם של גדולי ישראל ובראשם רבינו הגדול מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, לתרום ולהוושע במידה כנגד מידה בנחת רוח דקדושה מהצאצאים.

 

לאחרונה לאחר שראשי הקרן עלו למעונו להתייעצות בעניינים העומדים על הפרק התוודע רבינו הגדול לקשיים הכלכליים הרובצים לפתחה של הקרן בעקבות ההצאות העצומות של שנת הקורונה ולכן יצא במכתב מיוחד בו הוא מבטיח כי מי שיאמץ ילד מילדי קרן בהסעות יזכה למידה כנגד מידה לרוב נחת דקדושה מצאצאיו כלשונו הטהור :  "כל המשתתפים בהוצאת החזקת ילד אחד יזכו במידה כנגד מידה לרוב נחת דקדושה מכל צאצאיהם היקרים שיחיו"

 

דווקא בעת הזאת, לאחר שבחסדי ד' תקופת הקורונה הסתיימה, אולם את הפגעים שהיא הותירה בתחום החינוך מרגישים בבתים רבים. במהלך תקופת הקורונה התקיימו מסגרות הלימוד למחצה ולשליש ולרביע, והותירו ילדים ונערים רבים מחוץ למסגרת רח"ל, כשהורים רבים מזילים מידי יום דמעות על ילדיהם שישובו למסגרות הלימוד ויחזרו אל הדרך הסלולה לנו כשאיפתם הטהורה. הרי שישנה כאן סגולה נפלאה ונדירה להצלחה בעניין הזה.

 

תרומה לקרן ההסעות ואימוץ ילד מבטיחה שילד יהודי מערי השדה יזכו לחינוך יהודי טהור בחינוך העצמאי. כל השותפים הנושאים בעול החזקת ילדי "קרן ההסעות", שיוכלו לנסוע מדי יום לביה"ס התורני המרוחק ממקום מגוריהם, ולא ילכו לרעות בשדות זרים בבתי ספר ממלכתיים הסמוכים לבתיהם מפיקים יקר מזולל. כל תרומה מקרבת עוד ועוד ילדים לעולם התורה- עולם הנצח. יצוין, כי משפחות רבות אף החלו לשמור חיי תורה ומצוות בעקבות ילדיהם הלומדים בבתי הספר התורניים וכי הדבר מחולל מהפכה רוחנית לדורי דורות.

 

בתרומה לקרן ההסעות כל אחד מראה עד כמה איכפת לו מילדיו של הקב"ה, אותם ילדים שאין מי שידאג לעתידם הרוחני, והקב"ה מחזיר לו מידה כנגד מידה בנחת דקדושה מילדיו שלו כפי שידוע עפ"י המדרש "אם אתה משמח את שלי אף אני משמח את שלך", כך הוא בתרומה לקרן ההסעות. אם אתה תורם כדי שילד חילוני ילך ללמוד תורה בחינוך טהור – אף אני אשמח אותך בלימוד התורה של ילדך.

 

נציין כי בקרן ההסעות הצטברו עשרות רבות של סיפורים מופלאים על משפחות נתקלו בקושי חינוכי עם הילדים. לפעמים מדובר בילדים שמתקשים בקריאה בכיתות הנמוכות לפעמים זה ילד שמתקשה בלימוד הגמ' , ילד שמתחיל ח"ו להראות סימני נשירה, לפני מבחן לישיבה קטנה או גדולה. בכל המקרים הללו כאשר ההורים התעשתו שפכו את ליבם בתפילה ותרמו לקרן ההסעות באימוץ ילד לשנה כסגולה לנחת הם ראו ישועות למעלה מדרך הטבע. הסיפורים הם רבים אבל חוט השני העובר בין כל הסיפורים היא אותה הבטחה של גדולי ישראל שכבר קבעו במכתב היוצא מידי שנה ש"כל העוזרים והמסייעים למצווה זו הפרוסה על כל שנת הלימודים במשך יום יום לעשרות אלפי ילדי ישראל, יזכו לאורך ימים ושנות חיים מתוך בריאות ונחת יהודי אמיתי מכל יוצ"ח, לראות זרע ברך ד' בנים ת"ח מאירים בתורה ובמצוות, ויזכו בניהם ובנותיהם לזיווגים הגונים ולראות מהם דורות ישרים מבורכים".

 

זו השתדלות של כל הורה והורה לנחת יהודית אמיתית מהצאצאים בתרומה עבור אותם ילדים שאין מי ידאג להם, ילדים שגדלים ללא חינוך יהודי ורוצים ללמוד בחינוך תורני. מי שמסייע בפועל לילד יהודי, נשמה טהורה שלא טעמה טעם חטא, ללמוד תורה, אזי הקב"ה בעצמו יסייע לילד שלו לגדול ולפרוח בחינוך תורני – מידה כנגד מידה.