מהיום אתם לוקחים עוד ילד שרוצה ללמוד תורה

מהיום אתם לוקחים עוד ילד שרוצה ללמוד תורה