ספר "דורות ישרים מבורכים" יונח על שולחנם של גדולי ישראל

כמידי שנה גם בימים אלה נערך איסוף שמות התורמים והמאמצים ילד מילדי "קרן ההסעות" העולים על ספר מיוחד – "דורות ישרים מבורכים", אשר לא מש מעיניהם של גדולי ישראל כל יום, מערב ראש השנה ועד מוצאי יוה"כ.