"וזה מהדברים החשובים מאוד
והמיוחדים שבדורנו"

מרנן גדולי ישראל קוראים לאמץ את ילדי קרן ההסעות ביודעם את גודל המצווה של הצלת ילדי ישראל

 

* מרן ראש ישיבת סלבודקה הדר"ד לנדו שליט"א: וכמה עולמות אפשר לזכות ע"י השתתפות במצווה רבתי זו
* מרן הגאון הגרב"ד פוברסקי שליט"א: אין ערוך לשכר המשתתפים בזה ויזכו לכתיבה וחתימה טובה בימי הדין