מעמד מרגש: אלף תלמידי ישיבה בוגרי 'קרן ההסעות' ב"כנס כתיבת חידושי תורה" בהשתתפות גדולי ומאורי הדור שליט״א

מעמד מרגש: אלף תלמידי ישיבה בוגרי 'קרן ההסעות' ב"כנס כתיבת חידושי תורה" בהשתתפות גדולי ומאורי הדור שליט״א