מראות מכנס זיכרון וסיום כתיבת חידושי תורה

מראות מכנס זיכרון וסיום כתיבת חידושי תורה – אדר ב' תשפ"ב קרן ההסעות