מעמד תפילת ילדי קרן ההסעות יחד עם מרנן ורבנן גדולי ישראל | תשרי תשפ”ג

מעמד תפילת ילדי קרן ההסעות יחד עם מרנן ורבנן גדולי ישראל | תשרי תשפ"ג