מעמד נרגש ומרומם לסיום כתיבת חבורות

מעמד נרגש ומרומם לסיום כתיבת חבורות קרן ההסעות