כנס סיום כתיבת 'חבורות' ע"י מאות תלמידי ישיבות קטנות בוגרי "קרן ההסעות" | אדר תשפ"ג

מעמד תפילת הנחת תשפ"א קרן ההסעות