כינוס חירום למען 'קרן ההסעות' בראשותו ובמעונו של רבינו הגדול מרן גאון ישראל הגר"ד לנדו שליט"א

כינוס חירום למען 'קרן ההסעות' בראשותו ובמעונו של רבינו הגדול מרן גאון ישראל הגר"ד לנדו שליט"א