ביקור רבי יעקב אדלשטיין בביה"ס חינוך העצמאי חדרה

ביקור רבי יעקב אדלשטיין בביה''ס חינוך העצמאי חדרה קרן ההסעות