ביקור רבי דוד כהן שליט"א בביה"ס חינוך העצמאי ירושלים

ביקור רבי דוד כהן שליט"א בביה''ס חינוך העצמאי ירושלים קרן ההסעות